May 5, 2019


GEEN STOPPEN AAN


May 5, 2019

Niets wijst erop dat de Cessna toestellen, vol beladen
met drugs en afkomstig uit Brazilië,  het vliegen
op ons land zullen staken. Afgelopen dinsdag werd er onder meer door de politie
gemeld, dat langs de weg die naar Afobaka leidt, ter hoogte van mast 35, een
vliegtuig van het type Cessna was neergestort. Bij aankomst van de politie werd
een uitgebrande Cessna aangetroffen met enkele meters van het toestel
verwijderd, het ontzielde lichaam van een man, vermoedelijk de piloot. Al
spoedig kon worden opgemaakt dat het om een Braziliaan gaat en dat het toestel,
gezien de registratienummers, uit Brazilië afkomstig was. Het lijk van de Braziliaan vertoonde
geen sporen van letsel opgelopen bij het neerstorten van het toestel of anderzijds.
Wel kon gelijk worden vastgesteld, dat er meerdere personen waren geweest na
het neerstorten van het toestel en dat de vermoedelijke  piloot was weggesleept van de locatie waar
het vliegtuig was neergestort. Ook zijn er naar wij vernemen, sporen aangetroffen
die erop duiden dat er auto’s vlak bij het uitgebrande toestel zijn geweest.
Vanwege justitie is er sectie op het lijk gelast.  De politie heeft inmiddels gemeld dat het
vrijwel zeker is dat het toestel  dat
zeer laag ons grondgebied is binnengevlogen, een lading drugs had afgeleverd
kort voordat het is neergestort. Dat  dit
soort clandestiene vluchten plaatsvinden en thans zonder al te veel risico voor
de piloten kunnen worden uitgevoerd, komt omdat ons radarsysteem al langer dan
een jaar door vermoedelijk zeer slecht onderhoud is uitgevallen en tot nog toe
er geen pogingen zijn ondernomen om het wederom operationeel te krijgen. Naar
wij voorts vernemen, is het vrijwel zeker dat het toestel na de crash niet in
brand is gevlogen. De piloot heeft bij het benaderen van plek waar er geland
zou worden, vermoedelijk een inschattingsfout gemaakt en bij een geringe
snelheid een boomtop geraakt waarna het toestel neerstortte. Volgens onze bron
binnen luchtvaartkringen, zijn er sterke aanwijzingen dat het toestel toen niet
in brand is gevlogen. De piloot moet toen uit het toestel zijn gehaald,
weggesleept waarna door derden het toestel in brand werd gestoken om zoveel
mogelijk sporen te kunnen wissen.  Het is
daarbij niet uitgesloten dat derden genoeg tijd hebben gehad om de lading uit
het toestel te verwijderen en het vliegtuig vervolgens in brand te steken. Sectie
zal uitwijzen wat de doodsoorzaak van de piloot is geweest. Dat er in ons land
lieden zijn die nog steeds zeer intensief bezig zijn met de handel en doorvoer
van verdovende middelen en in het bijzonder cocaïne, behoeft geen betoog. Dat de overheid niet
voldoende doet om deze handel te bestrijden, is ook geen geheim.  Enkele maanden geleden werd in Brazilië een groot netwerk van drugshandel en de daarbij
betrokken personen opgerold. Dit kon geschieden door een zeer nauwe
samenwerking tussen de Braziliaanse anti-narcoticadiensten, de Drug Enforcement
Administration, DEA, en andere buitenlandse diensten die zich bezighouden met
de drugsbestrijding. Bij deze grootschalige actie werden ook vliegtuigen die
gebruikt werden door deze bende en ander materieel, in beslag genomen. Er
volgden tientallen arrestaties in verschillende Braziliaanse staten in het
noorden van het land. Opvallend was dat Suriname heel nadrukkelijk werd genoemd
als land dat wordt gebruikt als doorvoerstation richting West –Europa. In
Brazilië, de
Verenigde Staten, Frankrijk en andere landen die samenspannen in de strijd
tegen de handel in voornamelijk cocaïne uit Latijns-Amerika, weet men dat de strijd tegen
de handel en doorvoer van drugs nog lang niet gestreden is en dat de enorme
vraag naar en de hoge prijs die betaald wordt voor cocaïne en andere verdovende middelen, maken dat de drugscriminelen
actief zullen blijven. De crash van afgelopen dinsdag in het district Para van
een Cessna, is de zoveelste concrete aanduiding dat deze vorm van zware
criminaliteit hier goed wortel heeft geschoten en dat we zeer onvoldoende in
staat zijn of de wil tonen de juiste maatregelen te treffen. Tot op heden heeft
deze overheid de samenwerking met de voormelde DEA niet wederom strak genoeg
aangehaald. Geeft dus ook aan in welke mate ze bereid is deze vorm van zware
criminaliteit op de juiste wijze het hoofd te bieden.