May 4, 2019


VOLK, DOE AAN ZELFREFLECTIE


May 4, 2019

Het schelden op de
regering die, naar de mening van velen , onvoldoende doet om een goede
afwateringssysteem aan te leggen is de ene kant van de medaille. Maar hebben
wij als volk ook een is stilgestaan hoe het komt dat ons afwateringssysteem zo
is en wat onze bijdrage hieraan is geweest? Wist u dat er miljoenen bespaard kan
worden als wij gewoon een beetje netter omgaan met ons land? Dan gaat het niet alleen
over het niet gooien van afval en rommel op straat maar gewoon simpel weg door je
voorzijde van jouw inrit schoon te maken. Is het voor ons zo moeilijk om van
tijd tot tijd een schop te nemen om al het vuil en overtollig zand in die goot
die voor ons huis ligt te verwijderen? Die goot een beetje bij te krabben? Zand
weg halen uit de straatafvoer? Het is zo gepiept, maar toch wachten wij op de
overheid om het gedaan te krijgen. Er zijn genoeg mensen die het doen, maar
jammer genoeg is het soms voor niemendal. Dit komt omdat de buurman of buurvrouw
naast haar gedeelte niet doet, waardoor het water toch blijft zitten. Wat neemt
het van ons weg om twee keer per maand de goot voor ons perceel te onderhouden.
Om zo een manier zorgen wij zelf ook dat gebieden niet onnodig onder water
lopen. “Ja ik betaal belasting, dus de overheid moet het doen”, zeggen velen.
Maar hebben wij als kinderen van dit land niet de verantwoordelijkheid om ook
een bijdrage te leveren. Waarom zouden wij de overheid geen helpende hand
kunnen bieden? Het is triest om te zien dat wij praten over vaderlandsliefde,
maar dat wij dit weinig tot uiting brengen. Denk maar aan AVD, hoeveel vuil op de
straten waren.