May 4, 2019


MINISTERS ONDER VERGROOTGLAS


May 4, 2019

De president zal twee ministers
van zijn kabinet onder het vergrootglas plaatsen. Enkele weken terug heeft het
assembleelid Mahinder Jogi (VHP) gemeend bewijzen te hebben dat minister
Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en minister Patrick Pengel van
Openbare Werken, Transport en Communicatie, in strijd handelen met de grondwet.
Volgens de informatie van Jogi, zijn Pengel en Dodson bestuurders van
stichtingen en ook nog directeuren van een naamloze vennootschap. Dit is in
strijd met artikel 125 van de grondwet, waarin staat dat ministers geen
nevenfuncties mogen hebben. Op 12 april 2019, heeft Jogi een brief gericht aan
president Desiré Bouterse, waarin hij aangeeft dat de ministers ontslagen
dienen te worden. In een brief aan Jogi beloofde de president onderzoek te doen
naar deze zaak. Wij hopen dat de president serieus onderzoek zal doen naar deze
zaken, omdat het niet acceptabel is dat ministers – bewust of onbewust – in
strijd met de grondwet handelen, vooral omdat de regering meerdere malen
gesteld heeft corruptie tegen te willen gaan. Opmerkelijk is dat de ministers
nadat de brief op 12 april is verstuurd naar de president, besloten hebben dat de
stichting vanaf 17 april 2019 als een lege naamloze vennootschap verder gaat. Dit
geeft aan dat de ministers vermoedelijk iets te verbergen hebben en dat zij
werkelijk in strijd met de wet hebben gehandeld. Behalve Dodson en Pengel is
ook de naam van de ex-minister van Regionale ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer,
gevallen. Het is nu tijd dat de president staat achter zijn woord en een
onderzoek laat verrichten naar al deze nogelijke malversaties en ook de nodige
maatregelen treft indien die waar zouden blijken. De kruistocht tegen corruptie
moet een zijn zonder aanziens des persoon en zonder dat zaken met de mantel der
liefde bedekt worden. Tot nog toe is het trouwens wel een hele kleine
kruistocht, zo klein dat die nog nauwelijks vruchten heeft afgeworpen. Behalve
deze zaak, liggen er tal van zaken bij de procureur-generaal die onderzocht
moeten worden. Wanneer komt er eindelijk onderzoek? Of is de kruistocht tegen
corruptie een stille dood gestorven?