April 14, 2019


Bankiersvereniging heeft vertrouwen in Surichange 


April 14, 2019

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft in een persbericht aangegeven, dat zij kennis heeft genomen van de tijdelijke non-actief stelling van de directeur van Surichange Bank N.V., de heer Ajay Surjbalisingh en zij betreurt de impasse die is ontstaan tussen de bestuursorganen, die tot deze non-actief stelling heeft geleid. Surichange Bank N.V. heeft ondanks haar relatief korte bestaan, haar bestaansrecht op de Surinaamse markt bewezen.De Surinaamse Bankiersvereniging heeft er vertrouwen in dat Surichange Bank N.V. in overleg met de Centrale Bank van Suriname, de juiste maatregelen zal treffen om de kwaliteit van de dienstverlening, alsook de duurzaamheid van de bank te waarborgen. De Surinaamse Bankiersvereniging doet derhalve een beroep op alle betrokken partijen om in het belang van de bank, in onderling overleg en in lijn met principes van goede corporate governance, te komen tot een oplossing van dit conflict.