March 14, 2019


Biharie: ‘Ik had de plicht het volk te informeren’


March 14, 2019

Anand Biharie, voorzitter van de Stichting Centre for Public Affairs Suriname (CPAS), vindt dat hij de plicht had om de samenleving te informeren inzake het kort geding tegen de opschorting van de Wet Rij- en Voertuigen-belasting (RvB). Firoz Ishaak, de advocaat van de staat, heeft in de media flink uitgehaald naar Biharie, omdat die zich publiekelijk heeft uitgesproken over deze zaak.
Biharie: “Ik geef hem gelijk dat tijdens de civiele procedure niets publiekelijk gezegd mag worden, maar deze zaak was voor mij een uitzondering, vanwege het maatschappelijk belang dat een rol hier speelt.”
Biharie zegt dat hij alleen informatie die hij noodzakelijk achtte voor de gemeenschap, heeft doorgegeven. Overigens vindt hij dat het belang van het volk zwaarder weegt dan het principe om te zwijgen.
Volgens Ishaak probeert Biharie op deze manier de rechter onder druk te zetten. Biharie ontkent dit en haalt twee groepen aan, namelijk de donateurs en het volk, beide groepen hebben volgens hem het recht om geïnformeerd te worden over de stand van zaken inzake het kort geding. “Ik heb de info naar de donateurs doorgestuurd en het blijkt dat deze info ook bij de advocaat van de staat terecht is gekomen.”
Er zou volgens Ishaak ook sprake zijn geweest van miscommunicatie of misvattingen wat betreft de datum voor het verkrijgen van een vonnis. “De rechter heeft nooit gezegd dat erop 13 of 14 maart uitspraak zou komen”, aldus Ishaak tegenover de media. Biharie geeft toe dat er verwarring is ontstaan. “Ik heb in ieder geval geen onjuiste informatie doorgespeeld. De overheidsorganen hebben óf de informatie verkeerd aangehoord óf ze verdraaien moedwillig de zaken. Ik heb uitgesproken dat de rechter op 13 maart een vonnis zou geven”, aldus Biharie. De handelingen door de tegenpartij zijn volgens Biharie ook niet juist geweest. Het volk krijgt volgens hem een vertekend beeld. “De samenleving wordt geïntimideerd door de regering door aan te geven dat de politie zal optreden, terwijl dat niet mag totdat er vonnis komt.”
Inmiddels is bekend dat er op 28 maart vonnis komt. Biharie verwacht niets anders dan dat de Wet Rij- en Voertuigenbelasting wordt opgeschort. “Dat is ook wat velen verlangen.” Tegelijkertijd heeft CPAS van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook opschorting te vragen van de zaak omtrent de Wet op de Staatsschuld. Dit is eveneens niet in goede aarde gevallen bij de staatsadvocaat. Biharie zegt dat hij wil voorkomen dat het volk weer te maken krijgen met inflatie en depreciatie, dat een afname van de koopkracht tot gevolg heeft. Gezien dit in het belang is van de totale samenleving, vond hij het noodzakelijk om een beroep te doen op de rechter.