March 12, 2019


Meer behoefte aan voorlichting e-ID-kaarten


March 12, 2019

VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, zegt aan de krant dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), de samenleving niet voldoende heeft ingelicht over de nieuwe elektronische identiteitskaart, de e-ID. Met ingang van 13 maart zullen identiteitskaarten met behulp van een computerprogramma worden gemaakt.
Voor de parlementariër is het belangrijk dat vooral ouderen en mensen met een beperking worden begeleid bij deze nieuwe technologische ontwikkeling.

Voor de e-ID wordt ervan de burger een vingerafdruk genomen en wordt de handtekening digitaal vastgelegd. “Het zou handig zijn als mensen huis aan huis waren gegaan”, zegt Nurmohamed. Hij geeft aan dat men niet gelijk een nieuwe identiteitskaart hoeft te maken. “Men heeft drie jaar de tijd dat te doen en de aanmaak hiervan duurt vijftien minuten. Dit om lange rijen te vermijden.”
De wachttijd voor de e-ID is maximaal 30 dagen. Volgens Nurmohamed is de eerste e-ID geheel gratis, maar bij verlies worden er wel kosten in rekening gebracht voor een nieuwe. De e-ID moet persoonlijk afgehaald worden, omdat de kaart wordt geactiveerd met een vingerafdruk van de kaarthouder.
Wat betreft de geruchten dat mensen die een paspoort hebben aangevraagd, daar lang op moeten wachten, zegt Nurmohamed: ”Je moet inderdaad lang wachten, dit komt doordat onze voorraad vaak op is.” Volgens hem ligt het aan een stukje management dat niet op tijd in orde wordt gemaakt. Mensen klagen er ook over dat een paspoort een grote uitgave is. Nurmohamed zegt dat een paspoort inderdaad niet goedkoop is, dat komt omdat het materiaal dat gebruikt wordt, duur is.