March 11, 2019


Padieboeren dreigen met acties


March 11, 2019

“We zijn ontevreden over de hoogte van de padieprijs en zijn ook niet te spreken over minister Soerdjan die ons al geruime tijd aan het lijntje houdt”, zegt de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrinandan Oemraw. De padieboeren zijn wederom niet te spreken over de prijs die de opkopers/verwerkers ook dit seizoen bieden voor hun product. De oogst is al reeds twee maanden gaande en opkopers betalen SRD 85 en 87,50 voor een baal natte padie van 79 kg. Daarom heeft de SPBA acties aangekondigd voor maandag, tegen de lage padieprijs. Oemraw heeft de boeren opgeroepen om zich maandagmorgen te verzamelen op het Volksplein. De vergunning voor het protest heeft hij donderdag aangevraagd op het commissariaat. Of hij die zal krijgen, weet hij nog niet. Oemraw zegt al drie maanden bezig te zijn met de bewindsman met betrekking tot de padieprijs. De SPBA-voorzitter zegt dat hij steeds heeft voorgesteld om de padieprijs voor de oogst vast te stellen. De protesterende boeren zullen volgens Oemraw het plein bezet houden totdat er een oplossing komt in het vaststellen van een redelijke padieprijs voor dit seizoen. Oemraw geeft aan dat de SPBA een kostprijscalculatie heeft van SRD 133,92 met een winstmarge van 15 procent bij een gemiddelde opbrengst van 60 zakken van 79 kg per hectare. De SPBA zegt helaas te moeten constateren dat er binnen de sector grote chaos heerst. “Het ergste is dat wij padieproducenten daar de dupe van zijn, vandaar dat wij genoodzaakt zijn een beroep op de overheid te doen”, verklaart Oemraw het misnoegen van de boeren. “De minister stuurt ons van het kastje naar de muur, maar we zijn het nu beu.” Soerdjan had de SPBA gevraagd hem de tijd te geven tot woensdagmiddag 17.00 uur, dan zou hij met een antwoord komen. Dat telefoontje kwam pas donderdagmorgen om 08.00 uur. Het antwoord van de bewindsman was volgens Oemraw dat hij nog niets heeft kunnen regelen. Soerdjan vroeg toen hem tot donderdag 12.00 uur de ruimte te geven. Omstreeks 13.00 uur donderdagmiddag was er nog niets vernomen van de bewindsman. De maat is volgens Oemraw nu vol. “De minister belazert ons en houdt ons voor de gek”, zegt de SPBA-voorman. Vandaar dat het volgens hem nu tijd is om over te gaan tot protest.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249