March 10, 2019


WEG MET PLASTIC


March 10, 2019

De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang heeft aangegeven, dat hij samen met bedrijven aan het kijken is hoe het gebruik van plastic te minimaliseren. De minister dient haast te maken, want de plasticberg wordt met de dag groter. Waarom worden er nog steeds plastic handzakjes verstrekt in supermarkten bij het halen van boodschappen? Waarom worden er nog steeds gratis rietjes verstrekt wanneer wij drinken kopen? Het wordt tijd dat de regering het gebruik van plastic zakken verbieden. Wij denken niet dat organisaties of winkeliers hiertegen in opstand zullen komen. Indien zij onze natuur en de toekomst van de mensheid een warm hart toedragen, zullen zij het initiatief juist ondersteunen. Het ministerie moet gaan samenwerken met ngo’s. Er zijn in Suriname genoeg organisaties die zich inzetten voor het uitbannen van het gebruik van plastic. Laten wij overstappen naar bioproducten of zelf een boodschappentas meenemen. Het is jammer om te zien dat er nog allerhande afval, zoals cups, portiebakjes, petflessen en blikjes uit rijdende auto’s en bussen worden gegooid. Enkele jaren geleden waren er controleurs in de stad die mensen erop aanspraken als ze vuil op straat gooiden. Een goed initiatief, maar het was jammer genoeg geen lang leven beschoren. Het vuil komt terug in de natuur, rioleringen met alle gevolgen van dien. Denk maar aan al het plastic in de oceanen. Walvissen, schilpadden en andere dieren stikken doordat ze het opeten. De petflessen komen terecht in rioleringen en verstoppen de afvoer met als gevolg dat gebieden onder water komen te staan. Plastic vormt niet alleen een gevaar voor de natuur, maar voor het hele voortbestaan van onze aarde. Ons land mag zeker een aanzet maken om plastic uit te bannen om een goed voorbeeld te geven. Suriname verschijnt te vaak negatief in het nieuws, laten we Suriname positief op de kaart plaatsen!