March 10, 2019


TRANSPARANTIE ZOEK


March 10, 2019

Met het vertrek van drs. Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname, mogen we er met zijn allen wel rekening mee houden, dat de transparantie vanuit de moederbank helemaal zoek is. Alvast is de weekbalans van de Centrale Bank van Suriname al een maand niet meer gepubliceerd. Op die weekbalans kunnen belangrijke gegevens de Bank betreffende, worden afgelezen, bijvoorbeeld de stand van de monetaire reserves en ook hoeveel geld de overheid aan de Bank heeft onttrokken. Het zijn gegevens die bijvoorbeeld economisten en leidinggevenden binnen het bankwezen nodig hebben om een beeld te krijgen hoe het met de stand van zaken binnen de Centrale Bank staat. Maar juist omdat men de transparantie geweld wilde aandoen en het rommelen wat voorheen plaatsvond weer mogelijk wilde maken, moest Gersie weg. Gersie wilde niet meewerken aan de aloude NDP-methode van monetaire financiering en het graaien in de monetaire reserves wanneer het de exponenten van deze partij goed zou uitkomen.  Maar niet nu doet men de transparantie van de Centrale Bank naar de buitenwacht toe geweld aan. Onder het regiem van Gersie werd de governor op bepaalde momenten onder druk gezet bepaalde zaken niet naar buiten te brengen. Zo ging dat ook met gereedliggende jaarverslagen van de Bank vanaf het jaar 2015. In opdracht van Financiën moisten die binnenshuis worden gehouden, omdat er wisselkoersgegevens in vermeld stonden die met name de minister van Financiën ongelegen zouden zijn. Naderhand werd Gersie het verwijt gemaakt, dat hij had besloten de jaarverslagen niet te publiceren. Maar zoals we bekend zijn met de leugens en achterklap uit het NDP-kamp, werd ook deze zwarte piet op gemene wijze richting Gersie geschoven. Nogmaals, het was niet de ex-governor die besloot belangrijke jaarverslagen niet te publiceren. De opdracht kwam van hogerhand. Dit soort zaken moet aan het grote publiek voorgehouden worden, anders blijft de naam van een fatsoenlijke governor besmeurd en dat moet te allen tijde voorkomen worden. Het zal ons niet verbazen als de voormelde jaarverslagen die al die tijd klaarlagen, niet ineens worden weggemaakt.  Het wegmaken van bewijsmateriaal is namelijk geen onbekend fenomeen bij mensen die kwaadaardig, oneerlijk en leugenachtig bezig zijn.