March 10, 2019


HIGH RISK NATION


March 10, 2019

Vanwege leidinggevenden uit het bankwezen, worden dollarrekeninghouders erop gewezen dat er helemaal geen reden is tot paniek voor wat betreft hun aan de bank toevertrouwde dollar tegoeden en dat deze mensen wel over hun tegoeden kunnen beschikken, hetzij dan wel op girale manier. Dat wil zeggen dat je een girale dollar-overmaking kan doen en dus in staat bent iemand die je een bedrag in dollars schuldig bent, te betalen. Echter is het zo dat de banken momenteel geen contante dollars aan hun cliënten ter beschikking willen stellen, omdat daar toch wel een gebrek aan bestaat. Veel rekeninghouders kunnen zich dat niet voorstellen en reageren boos bij de balies van de lokale valutabanken. Maar er is wel een uitleg voor en die is al verschillende malen via de media gedaan. Het is namelijk zo, dat sinds de Nederlandse douane in mei van het vorige jaar 19.5 miljoen euro aan baar geld op de luchthaven Schiphol afkomstig uit Suriname heeft geconfisqueerd, geen enkele luchtvaartmaatschappij en bank, meer contant geld naar Suriname wenst te vervoeren of versturen. De 19.5 miljoen euro was door de Centrale Bank van Suriname, CBvS, in contanten naar Nederland gestuurd namens minstens twee Surinaamse valutabanken. Het geld behoort toe aan verschillende bedrijven en personen die in het buitenland betalingen moesten doen en dat niet konden via gewone girale overboekingen door hun banken. De Nederlandse douane die bij de actie volledig wordt ondersteund door het Openbaar Ministerie in dat land, ging tot actie over, omdat men het vermoeden had dat het geld betrof dat afkomstig was uit het criminele circuit. Tot op heden heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie niet duidelijk aangegeven wat het resultaat is van het door hem ingestelde justitieel onderzoek naar de herkomst van het geld en wat de daadwerkelijke reden is waarom de 19.5 miljoen niet wordt vrijgegeven. Wel is het voor ingewijden duidelijk, dat de Nederlandse justitie ernstige aanwijzingen moet hebben dat een heel groot deel van de voormelde euro’s als witwasgelden kan worden gezien. En sinds de Nederlandse justitie het geld vasthoudt, is men in het buitenland nog kopschuwer geworden om zaken met Suriname te doen. Een van de voorlopige maatregelen is dat men ervoor past contant geld naar Suriname te sturen.  Vliegtuigmaatschappijen en banken sturen al maanden geen contante dollars of euro’s meer naar ons land.  Maar dat is allemaal niet vreemd. Al enkele jaren doen bepaalde buitenlandse banken ook moeilijk bij met name het accepteren van kredietbrieven (letter of credit), die geopend dienen te worden voor het kunnen kopen  van goederen. En zolang de banken een letter of credit niet willen accepteren, verstuurd de leverancier de goederen niet.  Verschillende handelaren in dit land hebben al enkele keren moeten vernemen van leveranciers dat hun bank, met name in de Verenigde Staten, geen kredietbrief wil accepteren, want Suriname wordt gezien als een ‘high risk’ nation en de bank wenst zijn handen niet  te branden aan een samenwerking die uiteindelijk zou kunnen uitmonden in een boete van enkele miljarden dollars.  Glashard en ronduit gezegd; Suriname is al geruime tijd geplaatst in de categorie van witwasnaties en daarom halen landen en banken hun neus voor ons op. Hoe dat allemaal komt, weten we allemaal. Als hier steeds vliegtuigjes met cocaïne landen en we deel uitmaken van  Braziliaanse en Colombiaanse drugsbendes en er zelfs een aanvang was gemaakt met de bouw van een drugsduikboot, dan behoeft het geen betoog dat we een narcostaat zijn en dat drugbendes volop de gelegenheid hebben hun smerige gelden via allerlei bestaande structuren wit te wassen. We weten zo langzamerhand ook hoe die structuren eruit zien en wie ze beheren. Maar als je een overheid hebt die doet alsof haar neus bloedt als het om drugshandel en witwaspraktijken gaat, dan moeten we  er niet vreemd van opkijken dat men in het buitenland steeds minder zaken met ons wenst te doen. En zolang het Nederlandse Openbaar Ministerie geen verklaring geeft over het vasthouden van 19.5 miljoen euro, zal het uiterst moeilijk blijven aanzienlijke hoeveelheden dollars op een legale weg naar ons land te krijgen. En als Nederland uiteindelijk wel stelt dat het geld dat geconfisqueerd werd in mei van het vorige jaar, daadwerkelijk afkomstig is van witwaspraktijken, dan is het hek naar onze mening helemaal van de dam en zal het nog langer duren alvorens men weer bereid is contante dollars en euro’s naar Suriname te vliegen. Door de criminaliteit de ruimte te bieden steeds meer voet aan de grond te krijgen in dit land, hebben we thans een situatie dat de bonafiden onder ons er zwaar onder moeten lijden en waardoor het ook zeer gecompliceerd is geworden op een normale wijze zaken te doen.  Al die rekeninghouders van dollars bij de banken, zullen er voorlopig maar aan moeten wennen dat het verkrijgen van contante dollars een ingewikkelde zaak zal blijven.  Zolang we een bestuur in dit land hebben dat niet hard kan of wenst op te treden tegen de grensoverschrijdende misdaad, zullen we in het buitenland als paria worden gezien en overeenkomstig worden behandeld.