March 8, 2019


Voorbereidingen voor export diamant gestart


March 8, 2019

Suriname staat aan de vooravond van het opzetten van een diamantindustrie, dit op basis van het voorkomen van onder andere diamanten in het Nassau gebied. Daarvoor is het nodig om internationaal aansluiting te vinden, zodat ons land zich kan committeren aan de internationale standaarden. In het kader hiervan vond gisteren in De Nationale Assemblee, de behandeling van de ontwerpwet plaats voor toetreding van Suriname tot de Kimberley Process Certificate Scheme (KPCS) van de World Diamond Council Association.
Melvin Bouva, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zegt dat met de behandeling van de wet, internationaal deuren geopend worden voor Suriname met betrekking tot de diamantindustrie.
Om op korte termijn toe te treden tot het KPCS, moet Suriname voldoen aan minimale voorwaarden.
De mijnbouwwet moet zodanig aangepast worden dat die aansluit bij voorwaarden en standaarden van het KPCS, er moet een bevoegde autoriteit komen voor de export van mineralen en er moet controle komen op de uitvoering op de winning van diamanten. Ook moeten er statistieken verzameld worden voor alle participanten en moet de diamanthandel vergunningplicht gemaakt worden.
De toetreding tot het KPCS kan leiden tot grote economische voordelen. Hiermee wordt ook een behoorlijke regulering binnen de mijnbouwsector van Suriname teweeggebracht en zal er een belangrijke poging worden gedaan om de smokkel van edelmetalen, in het bijzonder diamanten, zo veel mogelijk te mitigeren. Daarnaast worden ook nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Het is daarom noodzakelijk dat er grondig onderzoek wordt gedaan om de juiste stappen te nemen om de industrie op een goede wijze tot ontwikkeling te brengen, waarna er op korte tot middellange termijn tot export kan worden overgegaan.
Bouva gaf aan dat diamant ten opzichte van andere edelmetalen, waardevast is. Diamanten zijn ook niet in grote hoeveelheden aanwezig, waardoor kaalkap niet aan de orde is. Het edelmetaal kan via seismografische technieken gelokaliseerd worden, waardoor de impact op de natuur beperkt blijft. Bouva haalde ook aan dat goudzoekers bij het zoeken naar goud, stuiten op steentjes die later diamant blijken te zijn. In Brokopondo en Sipaliwini is de zeer zeldzame Black Diamond geïdentificeerd.
Bouva wilde weten in hoeverre er controle is op de controle van de uitvoer van diamant door multinationals. Het is volgens hem opmerkelijk dat goudzoekers uit de kleinschalige mijnbouw naar Glomac N.V., het enige geregistreerde diamantbedrijf in Suriname, stappen om het edelmetaal te verkopen, terwijl er van de multinationals niets vernomen wordt. Bouva is van mening dat het duidelijk moet zijn wat de overeenkomst van de regering met de multinationals zegt en wat de controle is die wordt uitgevoerd. Het is volgens hem tijd dat er regulering komt binnen de mijnbouwsector. Dit kan met de toetreding van Suriname tot het KPCS.
Het KPCS is een multilateraal handelsregiem met als doel de legitieme handel in ruwe diamanten te beschermen en tegelijkertijd de stroom van conflictdiamanten te voorkomen. De kern van het regiem is dat landen veiligheidsmaatregelen treffen voor het verzenden van ruwe diamanten en deze als conflictvrij certificeren. Het regiem voorziet ook in standaarden waaraan lidlanden moeten voldoen. Zij nemen 99,8 procent van de wereldwijde productie voor hun rekening. In 2007 heeft Guyana 16 miljoen US-dollar aan belasting geheven op de export van diamanten. Bouva denkt dat Suriname miljoenen US-dollars misloopt en dat daarom het certificaat nodig is om internationaal te kunnen exporteren. Bouva wilde daarnaast ook weten wat de garantie is van de regering dat na goedkeuring van de wet, het proces tot certificering snel wordt ingezet. Ook vroeg Bouva de regering naar haar visie over de vervaardiging van de eindproducten.

door Priscilla Kia