March 8, 2019


Suriname gaat samenwerken met Servië


March 8, 2019

De Nationale Assemblee heeft gisteren de vriendschap en samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Servië met 30 stemmen goedgekeurd. Volgens Andre Misiekaba (NDP) van de commissie van rapporteurs, hebben Suriname en Servië al geruime tijd vriendschappelijke banden met elkaar. ‘’De wereld eist dat landen strategisch allianties sluiten. Suriname is in termen van economie, populatie, industrie en bewapening, een kleine speler in de wereld, maar een grote speler op het gebied van natuurlijke hulpbronnen. Onze enorme bosbedekking met een rijke biodiversiteit, onze zoetwaterbronnen, onze diversiteit aan culturen als een uniek toeristisch schouwspel”, sprak Misiekaba.
Het grote maritiem grondgebied van Suriname is volgens hem een enorme potentie. Hij gelooft daarom dat in economisch opzicht, de toekomst van Suriname voor een belangrijk deel op zee ligt. De overeenkomst vormt het kader dat de samenwerking regelt, zodat beide landen aanvullende overeenkomsten kunnen sluiten op diverse gebieden. Misiekaba wilde weten als het gaat om overeenkomsten die door het parlement geratificeerd moeten worden. Daarnaast kan de overeenkomst aangepast en gewijzigd worden door middel van een schriftelijke overeenkomt tussen beide partijen. Misiekaba wilde weten waarom de toestemming van beide partijen nodig is.
Commissielid Chan Santokhi (VHP) merkte op dat Suriname veel samenwerkingsrelaties heeft, maar dat de doelen die genoemd worden, eerst in de eigen omgeving gerealiseerd moeten worden. ‘’Pas als we die zaken op orde hebben, kunnen we een samenwerking aangaan met andere landen’’, zei hij. Santokhi is daarnaast ook van mening dat deze overeenkomst eerst behandeld zou moeten worden voordat de regering een overeenkomst sloot met een Servisch bedrijf om de nieuwe identiteitskaarten te maken. Desondanks heeft zijn fractie voorgestemd.

door Priscilla Kia