March 7, 2019


Strijd tegen verkeersovertredingen gaat onverkort door


March 7, 2019

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, heeft gisteren bij de presentatie van het Strategisch Beleidsplan met bijbehorend actieplan voor Verkeersveiligheid, aangegeven dat er een zerotolerancebeleid zal gelden voor verkeersovertredingen zoals het overschrijden van de maximum toegestane snelheid, het rijden onder invloed van alcohol en het rijden door roodlicht. Gelet op het rijgedrag en de oorzaak van aanrijdingen, zijn rijden onder invloed het overschrijden van de maximumsnelheid, de grote boosdoeners.
Een wezenlijk deel van de slachtoffers bestaat volgens de minister uit bromfietsers. Met het project Bromfietscertificering dat in uitvoering is, wordt getracht hierin verandering te brengen. Om de verkeersveiligheid te verhogen, krijgt de politie binnenkort dienstvoertuigen en motorfietsen zodat ze beter op kan treden. Er zal daarnaast een verkeersveiligheidsinstituut ingesteld worden dat als centraal punt zal dienen voor het optimaliseren van de verkeersveiligheid en het coördineren van de activiteiten die met de verkeersveiligheid te maken hebben. Het instituut zal onder het ministerie van Justitie en Politie vallen en opgaan in de bij wet in te stellen verkeersautoriteit. De commissie is reeds bezig met de voorbereiding van deze autoriteit.
Verkeersveiligheid geniet nu hoogste prioriteit. Nog te veel verkeersdeelnemers overtreden de regels. Maar de confrontatie met nabestaanden wier dierbaren plotseling uit hun midden zijn weggerukt en de confrontatie met verkeersslachtoffers die blijvende letsels hebben opgelopen, zijn een motivatie om de strijd tegen verkeersonveiligheid voort te zetten. Volgens Getrouw kan verlaging van het aantal verkeersdoden niet gerealiseerd worden met één maatregel of oplossing, daarvoor is een combinatie van goede infrastructuur, veilige voertuigen en verantwoordelijk gedrag nodig. Het gaat daarbij ook om het benutten van kennis, doorzetten van een effectieve aanpak en het handhaven van de verkeersregels.
De ministeries van Justitie en Politie, Openbare Werken, Transport en Communicatie en Volksgezondheid, hebben daarom besloten om samen beleidsmaatregelen te ontwikkelen en die uit te voeren ter verbetering van de verkeersveiligheid. Samen met de Pan American Health Organisation (PAHO) heeft de interdepartementaire commissie voor verkeersveiligheid een strategisch beleids- en actieplan geformuleerd, dat de wegen, de mobiliteit en voertuigen veiliger moet maken. In de komende vier jaar zullen de gevaarlijkste wegsituaties geïdentificeerd worden en zullen maatregelen getroffen worden om die veiliger te maken. “De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid ligt niet alleen bij het verkeersveiligheidsinstituut of de politie, maar bij een ieder die deelneemt aan het verkeer”, aldus Getrouw.

-door Priscilla Kia-