March 7, 2019


‘Afwijzen verzoek VS heeft gevolgen’


March 7, 2019

De Verenigde Staten (VS) hebben de Surinaamse regering verzocht om geen zaken meer te doen met de Venezolaanse president Nicolás Maduro, maar om de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó, te ondersteunen. De Surinaamse regering heeft meerdere keren haar standpunt in de kwestie Venezuela duidelijk gemaakt. Zij blijft Maduro erkennen als de rechtmatige president.
Angelic Alihusain-del Castilho, voorzitter van DA’91 en oud-diplomaat, zegt desgevraagd dat het afwijzen van het verzoek van de VS ernstige gevolgen kan hebben voor ons land. Volgens haar kiest de regering er steeds voor om de verkeerde mensen te ondersteunen. “Ze kiezen steeds voor mensen die bekend staan om mensenrechtenschendingen’’, zegt zij, verwijzend naar de humanitaire crisis in Venezuela.
“Indien wij hun besluit niet ondersteunen, is de kans groot dat de VS overgaan tot het boycotten van ons land op alle gebieden.
Dit alles heeft tot gevolg dat ook met ons er geen zaken meer worden gedaan”, stelt Alihusain- del Castilho. Ze wijst er verder op dat Brazilië Suriname ook al had gewaarschuwd om geen zaken meer te doen met Maduro. Volgens de DA’91-voorzitter kunnen we ons op dit moment geen boycot vanuit de VS permitteren. Dat zal volgens haar resulteren in het nog meer steunen op China. Zij merkt op dat een groot deel van ons land in handen van China ligt. ‘’Het maken van verkeerde keuzes kan internationale gevolgen hebben voor Suriname’’, zegt zij.
De Verenigde Staten steunen Guaidó volledig, zij erkennen Maduro niet meer als president. Als gevolg daarvan hebben de VS een oproep aan alle landen, waaronder ook Suriname, gedaan om geen zaken meer te doen met Maduro. Aan Suriname is gevraagd om de rijstexport naar Venezuela met Guaidó uit te voeren in plaats van met Maduro. “Indien de staking van onze rijstexport niet wordt opgeheven, zal dat ernstige schade hebben voor ons nationale geldverkeer’’, aldus Alihusain-del Castillho. De afgelopen week werden de rijstboeren geconfronteerd met een stagnatie van de export van rijst naar Venezuela. Volgens de DA’91-voorzitter hebben we dan valuta in omloop, terwijl wij juist valuta nodig voor het importeren van goederen.