March 6, 2019


Suriname wil 30% minder verkeersdoden in 2021


March 6, 2019

De Verenigde Naties wil het aantal verkeersdoden verminderen, daarom heeft ze het Decennium van de Verkeersveiligheid uitgeroepen. In het kader hiervan heeft Suriname zich gecommitteerd om aan het einde van 2021, het aantal verkeersdoden met 30 procent te doen afnemen. Om dit doel te bereiken, hebben de ministeries van Justitie en Politie, Gezondheid en Openbare Werken, Transport en Communicatie, in samenwerking met de PAHO, het Strategisch plan voor verkeersveiligheid 2018-2021, opgesteld. Dit plan werd vandaag in de Banquet Hall van Torarica gepresenteerd aan de belanghebbenden in de uitvoering van het plan.
Sharman Lakshminarain, voorzitter van de Commissie Verkeersveiligheid, zegt dat het strategisch plan dynamisch is. Het plan behelst vijf pilaren waarop de focus gelegd zal worden. De snelheid is de grootste boosdoener als het gaat om verkeersdoden. In het plan zijn oplossingen voor korte en lange termijn opgenomen. Een van de vijf pilaren is het beheer/management van de verkeersveiligheid. Hierbij gaat het onder andere om het inleven roepen van een Verkeersveiligheidsinstituut via Staatsbesluit. Dit zal functioneren als een overkoepelend orgaan voor alle aspecten van verkeersveiligheid op de weg. Het vergaren van data en informatie is belangrijk om de verkeersveiligheid goed te monitoren en te evalueren. Ook regelgeving komt ter sprake in deze fase.
Ten tweede moet er gezorgd worden voor veiligere wegen en mobiliteit. Er zal een onderzoek ingesteld worden om de gevaarlijkste wegen en kruispunten in Suriname identificeren. Ook zullen voorstellen gedaan worden om de snelheid van bestuurders te verminderen. Ten derde zal er gewerkt worden aan veiligere voertuigen. Er komen duidelijke richtlijnen voor wegcontroles en zal er gewerkt worden aan het omhoog brengen van de veiligheidsnormen voor nieuwe en tweedehands auto’s. Daarnaast zal de regelgeving op verplichte jaarlijkse herkeuring voor vrachtwagens aangepast worden.
Als vierde zijn in het plan maatregelen opgenomen voor veiliger weggebruik. Dit houdt in het opstellen van een plan voor permanente verkeersveiligheidscommunicatie. Paramaribo, Nickerie en Commewijne zijn aandachtsgebieden waar de controle en handhaving verhoogd en consistent uitgevoerd zal worden. In dit kader zal specifiek gelet worden op de veiligheid van burgers die zich op de weg begeven, namelijk op het dragen van valhelmen, verkeersgordels, het dragen van een reflecterend vest in de avond etc. Het laatste onderdeel van het plan richt zich op de nazorg van de verkeersslachtoffers. Dataverzameling en informatiewisseling zullen hierbij een rol spelen alsook de verbetering van traumazorgsystemen.

-door Priscilla Kia-