March 6, 2019


Samenkomst Centrale Bank en belanghebbenden valutamarkt


March 6, 2019

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) onder leiding van de gisteren aangetreden governor Robert-Gray van Trikt, zal op vrijdag aanstaande omstreeks 13.00 uur overleg plegen met vertegenwoordigers van de Vereniging van Cambiohouders, de Bankiers Vereniging, de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Tijdens deze bijeenkomst die overigens geen nieuwe uitvinding is van de huidige leiding van de moederbank, zal naar de redactie uit zeer welingelichte bron vernomen heeft, overleg gepleegd worden wat er te doen staat om de rust op de valutamarkt te behouden. Ook is het streven van de Bank een stukje ordening in het gehele valutagebeuren te verkrijgen. De huidige ontwikkelingen op de valutamarkt zullen naar de redactie vernomen heeft, eveneens breedvoerig aan de orde komen.