March 6, 2019


Hektrawlers gepasseerd station voor Visserscollectief


March 6, 2019

De Chinese fabriekshektrawlers zijn een gepasseerd station voor het Visserscollectief. Dit zegt Mark Lall, bestuurslid van de organisatie, tegenover De West. Hij geeft aan dat het nu duidelijk is dat de hektrawlers geen vergunningen zullen krijgen voor het vissen binnen Surinaamse wateren.
De totale visserijsector heeft een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), nadat de minister geen gehoor had gegeven aan het verzoek van de visserijsector en het ultimatum dat zij stelde. De visserijsector eist transparantie van de minister en wil de keuringsrapportages van alle zes fabriekstrawlers; de afwijzing van de vergunningaanvraag van ROS International Fisheries N.V.; mededeling van de afwijzing van de aanvrager; een schrijven corrigerende althans buiten werking stellende de toestemmingsbrief en een lijst van 2016, 2017 en 2018, met het overzicht van alle verleende toestemmingsbrieven en mededelingsbrieven van visvergunningen. De rechtszaak is aanhangig gemaakt door de Surinaamse Seafood Associatie (SSA). De SSA vermoedt dat de autoriteiten deze schepen toch proberen te faciliteren door een nieuwe categorie visserij – de Mid-Sea Trawler Fishery- in te voeren.
Lall geeft aan dat het ministerie van LVV onlangs een bekendmaking de deur heeft uitgestuurd waarin wordt gezegd dat alle toestemmingsbrieven vervallen worden verklaard.
Het gaat in dezen om de toestemmingsbrieven voor de Chinese hektrawlers, SK-, SKB- en BV-vergunningen. Het bestuur van het Visserscollectief heeft voor deze week een afspraak met de minister van LVV, Lekhram Soerdjan. De leden van de organisatie hebben op 27 februari tijdens een algemene ledenvergadering besloten om in dialoog te treden met de minister. Op verzoek van het Visserscollectief, worden zij deze week door minister Soerdjan ontvangen. Tijdens het onderhoud zal er gesproken worden over het beleid rond de SK-, SKB- en BV-vergunningen.

 

-door Johannes Damodar Patak-