March 3, 2019


TRANSPARANTIE GELIJK ZOEK


March 3, 2019

Drs. Glenn Gersie, tot voor kort governor op de Centrale Bank van Suriname, moest plotsklaps zonder solide opgave van redden, het veld ruimen. Enkele weken voor het vertrek van Gersie, werd nog glashard door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, gelogen door te stellen dat van het vertrek van Gersie geen sprake was. Daarna loog ook de minister van Arbeid, Technologische ontwikkelingen en Toerisme, ATM, Soewarto Moestadja, glashard in De Nationale Assemblee, dat Gersie niet zou worden bedankt en dat lieden die dat vertelden, zich schuldig maakten aan ‘’gossip’’. Er was geen sprake van gossip, maar wel van berichten die op pure waarheid berustten en een deel van een reeds lang ingezet regeringsscenario vroegtijdig hadden blootgelegd. Leugenaars die met een misdadig draaiboek bezig waren, werden in hun hemd gezet door personen en delen van de vrij opererende media. Hoefdraad is een leugenaar en zo ook die gast op ATM. Maar ja, wie deze lieden vanaf februari 1980 heeft meegemaakt, weet dat de ene leugen na de andere zal volgen, alleen maar om de macht te consolideren. We hoeven maar aan de draaiboeken uit de jaren ‘80 te denken en de vele zogenaamde contra-coups en mensenrechtenschendingen, dan hoeven we niet veel meer uit de doeken te doen. We hebben het dan niet over de mislukte coup van Rambocus want die was wel echt. We kunnen de archieven echt wel eventjes open trekken als men bij de exponenten van paars anders wil gaan beweren. Maar we willen niet te ver afdwalen, want het gaat om het vertrek van Gersie en de daadwerkelijke reden waarom de governor weg moest. Gersie is gewoon het zoveelste slachtoffer van de paarse kliek van Bouterse. Je wordt gewoon benoemd en een tijd lang gebruikt en ook wel misbruikt om dan wanneer de tijd daartoe rijp is, gelijk weer weggetrapt te worden en vaak nog op een zeer onhoffelijke wijze. Hoeveel hoge functionarissen zijn Gersie al niet voor gegaan die door de NDP werden weggezet als oud vuil. Gersie heeft lekker gespaard en de monetaire reserves doen aanzwellen. Voorts heeft hij de monetaire financiering overeenkomstig de wens van het IMF door middel van een Memorandum of Understanding tussen de moederbank en het ministerie van Financiën, buiten de deur kunnen houden. En daar moest nu weer snel verandering in gebracht worden, ruim veertien maanden voor de verkiezingen van mei 2020. Gersie hield op zeer verantwoorde wijze de kluizen van de Centrale Bank gesloten en verschafte geen toegang tot de monetaire reserves en ook niet tot de kluis waar de SRD’s opgeslagen liggen. SRD penningen die louter bestemd zijn ter vervanging van versleten coupures en niet ter vermeerdering van het reeds in omloop gebrachte Surinaamse geld. Maar juist de monetaire financiering wenst men weer te hanteren om de enorme overheidstekorten te dekken en daarmede de deur wederom open te gooien voor een gierende inflatie à la Venezuela. Waar wij ook ernstig rekening mee dienen te houden, is dat ook stiekem men in de monetaire reserves gaat graaien om de schijn op te wekken dat er geen valutavraagstuk heerst. Hetzelfde deed Hoefdraad in 2014, zes maanden voor de verkiezingen van 2015 door elke maand en wel zes maanden achtereen, 50 miljoen uit de monetaire reserves te plukken en op de markt te gooien en daarmede de SRD zijn dekkingswaarde drastisch te verminderen. De devaluaties volgden toen gelijk in januari 2016 en de daaropvolgende maanden. Daarenboven werd de koers overgelaten aan het mechanisme van vraag en aanbod en was de Centrale Bank ook niet langer in staat de wisselkoersen van bijvoorbeeld de dollar en de euro te verdedigen. In die situatie verkeren we nog steeds en momenteel stijgen door de onzekere toestand binnen het bankwezen, de wisselkoersen van de dollar en de euro wekelijks ten opzichte van de SRD. Te midden van dit alles is het velen al opgevallen dat de Centrale Bank sinds het vertrek van Gersie, haar weekbalans niet meer op de website plaatst, waardoor het niet langer mogelijk is te zien hoe groot de voorschotten zijn die de staat bij de Bank heeft opgenomen. Ook kan de stand van de monetaire reserves niet langer worden waargenomen. Door de weekbalans vanaf 8 februari niet meer te publiceren, heeft de moederbank onder de huidige leiding van mevrouw Geduld, de transparantie die er was onder governor Gersie, in één keer weggemaakt. Uit kringen van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, wordt het niet langer publiceren van de weekbalans als een zeer ernstige en verontrustende ontwikkeling gezien. Volgens een VES-lid geeft dit aan, dat de monetaire financiering van de overheidstekorten nu reeds is aangevangen en dat zullen we dan op de korte termijn in wisselkoersstijgingen en prijsstijgingen in de winkels meemaken. Dat het publiceren van de weekbalans een verplichting van de leiding van de Centrale Bank is, weet ze, maar toch toont ze die niet langer aan de buitenwacht. Men heeft dus maling aan de wettelijk gestelde regels. We zijn voor de zoveelste keer onder het bestuur van de zogeheten revo-exponenten, in de financiële duisternis geplaatst, wat zeker geen goed vooruitzicht is. Maar niets blijft geheim in dit land en spoedig zal ook blijken hoe groot de schade is die aan de nationale economie en onze nationale munt is aangebracht.