March 3, 2019


ONGEFUNDEERD GEËMMER


March 3, 2019

De regering Bouterse heeft de gezamenlijke patrouilles met de Fransen op de grensrivieren Marowijne en Lawa, terstond opgeschort. Volgens een bericht van de overheid, zou zich wederom een incident hebben voorgedaan en wel in de regio Mata Tabiki waarbij de Franse gendarmerie eigendommen van Surinamers zou hebben vernietigd en wel op Surinaams grondgebied en ook nog in aanwezigheid van een Surinaamse patrouille. President Bouterse zou naar aanleiding van het recente incident in overleg zijn getreden met assembleevoorzitter Jennifer Geerlings- Simons en de minister van Defensie, Ronnie Benschop, die momenteel waarneemt op Buitenlandse Zaken. De Franse autoriteiten zullen op de hoogte gebracht worden van het misnoegen van de Surinaamse autoriteiten met betrekking tot het voormelde incident waarbij bezittingen van Surinamers op Surinaams grondgebied zouden zijn vernietigd. In het persbericht stelt de regering dat er een uitgebreid onderzoek zal worden ingesteld om precies na te gaan wat zich heeft voltrokken. Daarom is het naar onze mening prematuur, nu reeds te stellen, dat de Fransen op Surinaams grondgebied zijn overgegaan tot het vernietigen van Surinaamse eigendommen. De regering Bouterse weet zo langzamerhand heel goed, dat er voor delen van de Marowijne- en Lawarivier geen duidelijkheid bestaat inzake demarcatielijnen en dat daar via dialoog en consensus, een verdrag over moet ontstaan, dat later door De Nationale Assemblee moet worden geratificeerd om vanaf dat moment de benodigde duidelijkheid over grensafbakeningen te hebben. Zolang er twist bestaat tussen Frankrijk en Suriname over duidelijke grenslijnen in de voormelde rivieren, kunnen Bouterse en zijn regering moord en brand blijven schreeuwen en de Fransen verwijten blijven maken en beschuldigingen uiten. De Fransen hebben ook de mogelijkheden op hun strepen te gaan staan en hebben nog meer mogelijkheden om bepaalde gebieden te controleren. Laat Bouterse zich maar eerst gaan verdiepen in wat er nu reeds aan de hand is met de Delta tussen de Litani- en  de Marwinerivier en het Toemak Hoemak gebergte. Dat gebied hebben de Fransen toch al geruime tijd ingepikt en tot natuurreservaat gemaakt. Deze regering moet haar huiswerk beter gaan doen, het nodige cartografisch materiaal gaan verzamelen en goed bestuderen, alvorens in de ruimte te zitten emmeren. De regering moet uitkijken dat de Fransen niet met de meest geavanceerde documenten en landkaarten voor de dag komen en haar ook inzake dit incident, in haar hemd doen staan.  Wij hebben zo het ernstige vermoeden dat de opgevoerde vernietiging van Surinaamse eigendommen in de omgeving van Mata Tabiki, paarse bezittingen betreft en dat er juist daarom zo een trammelant wordt gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat op zeer korte termijn er meer duidelijkheid in deze kwestie zal komen en dat het daarbij dan niet uitgesloten zal zijn, dat de Fransen niet op Surinaams grondgebied hebben gehandeld.