March 3, 2019


MONETAIRE FINANCIERING EN OMZETDALING


March 3, 2019

Het is helemaal niet vreemd dat de voorzitter van de Vereniging van Economisten in ons land, zich zeer pessimistisch uitte toen hij vernam dat governor Glenn Gersie van de Centrale Bank het veld moest ruimen en dat het vrijwel zeker was, dat de bank wederom een ongekende politisering zou ondergaan. Een politisering die het einde betekent van het onafhankelijke karakter van de Centrale Bank van Suriname. Binnen de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, weet men precies wat die politisering inhoudt en wat de uiteindelijke bedoeling van deze ingreep, uitgaande van de minister van Financiën en president Bouterse, eigenlijk inhoudt.  Gersie moest vervangen worden, ofschoon hij zich in alle opzichten perfect van zijn toebedeelde taak heeft gekweten. Gersie heeft de monetaire reserves doen toenemen en door zijn beleid ervoor gezorgd dat er geen onrust is ontstaan op de valutamarkt. Ook was het duidelijk dat onder het bewind van Gersie op de Centrale Bank, een macro-economie vernietigende monetaire financiering, geen schijn van kans zou hebben. Maar als de man werkelijk zo uitmuntend werk heeft verricht, waarom moest hij dan toch spoorslags verdwijnen? Nou, daar zijn we inmiddels ook al met zijn allen achter gekomen nadat de briefwisseling tussen governor Gersie en minister Hoefdraad in handen van bepaalde media belandde. Uit deze correspondentie komt duidelijk naar voren, dat Hoefdraad de monetaire financiering van tekorten van de overheid door middel van geldschepping wenst op te vangen, gelijk hetgeen zijn voorganger Henk Goedschalk deed in de zogeheten revo-periode en tussen 1996- en 2000 onder de NDP-regering onder leiding van Jules Wijdenbosch, een van de bejaarde adviseurs op het kabinet van Bouterse.  De geldpers wil men weer aanzetten, omdat het niet langer mogelijk is op grote schaal lokaal en international geld te lenen. Gersie wilde hier niet aan meewerken, dus moest hij maar wijken. Hij werd na al het goede werk dat hij voor deze regering in de afgelopen drie jaar heft verricht, gewoon weggetrapt, zoals men gewend is te doen bij de NDP wanneer men je niet langer nodig acht.  Maar naar de mening van Keerpunt, staan nog veel te weinig mensen erbij stil wat ons te wachten staat wanneer het fenomeen monetaire financiering daadwerkelijk op grote schaal wordt toegepast en de gevolgen voelbaar zullen worden. Als de overheid ongedekt geld op de markt brengt waar absoluut geen productie tegenover staat, gaan de wisselkoersen van de SRD ten opzichte van de dollar en euro meteen omhoog en die zullen blijven stijgen naar gelang er meer ongedekt geld op de markt wordt gebracht. Alle ingevoerde producten die wij dagelijks in de winkels betrekken, gaan met raketsnelheden de lucht in en een 100 SRD heeft dan al gauw de huidige waarde van 10 SRD.  De ouderen ons hebben dit al eerder meegemaakt en weten wat voor ellende inflatie met zich meebrengt.  We zullen minder met ons geld kunnen doen en zeker verder verarmen. De reeds zwaar aangetaste koopkracht zal nog verder dalen en de armoede ernstig toenemen. Bedrijven zullen hun omzet enorm zien dalen en genoodzaakt zijn wederom werknemers af te vloeien. De ellende die ons tegemoet komt, zal niet te overzien zijn. Regelrechte Venezolaanse toestanden liggen vanaf nu in het verschiet. Wie dat blijft ontkennen, is een misdadiger die de fouten van dit regiem niet wenst in te zien.  Monetaire financiering houdt ook in dat we elke vorm van investering en verhoogde productie voor de komende tijd geheel kunnen vergeten.  Met het vertrek van Gersie en het wederom politiseren van de moederbank en straks ook andere grote banken, zijn we jammer genoeg wederom een heilloze weg ingeslagen en zal de macro –economie wederom zwaar worden ondergraven.  De mensen die het volk nog steeds anders willen doen geloven en vertellen dat het allemaal wel best zal meevallen, zijn volksverlakkers die nog steeds met oogkleppen oplopen en paars door dik en dun wensen te verdedigen. Het zijn deze mensen die er wel bij varen en hun schaapjes op het droge hebben en het volk desnoods willen laten creperen. In mei 2020 heeft dit volk de kans het tij te doen keren. Het heeft dan de kans de ingeslagen heilloze weg te verlaten en te kiezen voor een weg die naar ontwikkeling leidt.