March 2, 2019


PLO wil NVB-bussen weg uit Commewijne


March 2, 2019

De Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO) onder leiding van John Mahadewsing, wil dat er een totale ordening komt in Commewijne. Dit naar aanleiding van de oneerlijke concurrentie tussen de bussen van de PLO en die van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB). “De oneerlijke concurrentie is niet een probleem van nu. Dit probleem is er al jaren”, zegt Mahadewsing. Terugblikkend op de geschiedenis, vertelt hij dat in Commewijne de PLO-bussen altijd al hebben gereden. “De NVB-bussen kwamen later en zij worden voor 100 procent gesubsidieerd door de overheid. Het probleem werd toen al voorgelegd aan de autoriteiten, maar de politiek was zich zodanig gaan bemoeien met dit vraagstuk dat de zaak uiteindelijk chaotisch werd’’, zegt Mahadewsing.

De chaotische situatie ontstaat doordat de NVB-bussen op vaste tijdstippen vertrekken vanuit hun standplaats, zonder dat alle zitplaatsen gevuld zijn, terwijl de PLO-bussen pas vertrekken als alle zitplaatsen gevuld zijn. Tegen de tijd dat de PLO-bussen vol zijn, komen de NVB-bussen binnen een uur terug en ronselen de passagiers die in de PLO-bussen hebben zitten wachten.  “Ik begrijp de ontevredenheid van de PLO-buschauffeurs en heb dit probleem ook al aangekaart bij de huidige minister. Ik heb hem gevraagd de NVB-bussen weg te halen uit Commewijne. De PLO-bussen waren er eerder en zij kunnen het werk aan.” Mahadewsing zegt verder dat de overheid liever sanering moet plegen op de NVB-bussen of ze moet inzetten op trajecten waar geen PLO-bussen rijden. ‘’Je kunt de PLO niet saneren, je moet de NVB saneren, want zij krijgen 100 procent subsidie. Eigenlijk kan de minister de NVB-bussen voor 80 procent al saneren’’, oppert de PLO topman. Hij hoopt dat de regering dit probleem met spoed verhelpt.

door Seshma Bissesar