March 2, 2019


Mungra en Bakboord inspireren vrouwen


March 2, 2019

Carla Bakboord en Asha Mungra ontvingen gisteravond ontvangers de Golden Gavel Award voor 2019. Deze award werd voor de tweede keer uitgereikt door Stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen. Het evenement dat plaatsvond in de ballroom van Lalla Rookh, is volgens de voorzitter van het platform, Angelic del Castilho, succesvol en vlekkeloos verlopen. Ze was tevreden over het goed opgekomen publiek en ook de genomineerden waren blij met de waardering. Bakboord en Mungra zijn voorgedragen op basis van hun profiel en geselecteerd door het platform. Zij hebben inhoud gegeven aan het thema: Inspirerend, Baanbrekend, Vooruitziend!. “Als je ze waardeert, dan gaan ze zich beter inzetten voor de samenleving”, meent Del Castilho. Zo hoopt dat meerdere organisaties het belang hiervan inzien. Geweld tegen vrouwen in de politiek komt volgens Del Castilho veel voor en moet weggewerkt worden. Ze zegt dat er weinig onderzoek naar wordt gedaan, maar het is er. Dit is volgens haar de reden waarom vele vrouwen twijfelen om in de politiek te gaan, omdat ze zien hoe andere vrouwen in de politiek behandeld worden. Del Castilho zegt dat er daarom ook beter beleid gemaakt moet worden voor geweld tegen kinderen en vrouwen, zodat dit probleem uitgebannen kan worden. De award wordt om de twee jaar uitgereikt. De eerste werd in 2016 uitgereikt. In 2018 werd de uitreiking wegens omstandigheden verschoven naar dit jaar, 2019. Dit jaar was bijzonder, omdat het platform zijn status gisteren heeft gekregen, terwijl bij de eerste keer de stichting nog in oprichting was. De derde award wordt waarschijnlijk in 2020 uitgereikt. Voor deze award konden in aanmerking komen vrouwen in de politiek of die een sociaal-maatschappelijke functie bekleden die van groot belang is voor de verdere (politieke) ontwikkeling van de vrouw in Suriname. Het doel van dit evenement is onder andere het verhogen/aanwakkeren van de passie van vrouwen om te participeren in het politieke veld en het ontwikkelen van de vaardigheden om een leidende rol te hebben in de gemeenschap, met name de politieke gemeenschap. Dit door middel van het delen van de mijlpalen van deze vrouwen met de gemeenschap. Dit doel is volgens de voorzitter ook bereikt.

door Kimberley Fräser