March 2, 2019


ANDRE DE ZWETSER


March 2, 2019

Eigenlijk hebben we bijna geen zin meer te luisteren naar Andre van de paarse organisatie die er een gewoonte van maakt alles wat fout aan het beleid is, bij zijn ploegje recht proberen te praten, maar daarbij de laatste tijd gewoon staat te zwetsen. Als het ook voor Andre steeds moeilijker wordt verkeerde beslissingen en slecht beleid te verdedigen, dan begint het gezwets pas goed. Verbijstering sloeg ons om het hart toen we weer eens moesten luisteren naar de door Andre verkondigde quatsch in een interview, uitgezonden door een televisiestation dat gelukkig nog niet vervuild is door de paarse invloed en infiltratie. Andre mocht zijn mening geven over de rij- en voertuigenbelasting en de aversie die er bij velen in deze gemeenschap bestaat tegen deze dubbele oplegging van een belastingdruk onder het mom van het innen van geld voor de infrastructuur. Op zich een reuze misleading, omdat slechts 10 procent van de gelden zal worden besteed aan het onderhoud en de aanleg van wegen en het bouwen van bijvoorbeeld bruggen. Andre stelde het maar raar en onbegrijpelijk te vinden dat er zoveel protest is tegen de rij- en voertuigenbelasting en dat mensen die zich verzetten tegen de invoering van deze wet en de verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn, maar moeten beseffen dat zij deze verplichting moeten nakomen. Andre stelde verder dat wanneer een wet in De Nationale Assemblee is aangenomen, het volk zich daar maar bij neer heeft te leggen. En juist daarmee ging Andre danig in de fout. Als we afgaan op de stelling van Andre en zijn paarse mentaliteit, die inhoudt dat hij denkt alles en nog wat aan de  gemeenschap te kunnen opdringen, dan moet het volk alles wat zijn paarse vriendjes opdienen maar accepteren en  dus ook de Wet Rij- en Voertuigenbelasting, hoe onredelijk deze nieuwe wet ook is. Andre gaat ervan uit dat wanneer 26 jaknikkers en twee politieke overlopers een meerderheid hebben in de vertegenwoordiging van het volk, een meerderheid   die uit angst disciplinair blijft stemmen voor elk wetsproduct hoe waardeloos het ook is, dan moet het volk alles wat zij voorhouden, maar blijven slikken. En juist die vlieger gaat niet op en dat merken Andre en zijn politieke vriendjes nu maar al te goed. Dit volk is al meer dan genoeg benadeeld en uitgeknepen en het heeft er nu genoeg van. Andre mag lekker blijven zwetsen en trachten te verdedigen wat niet te verdedigen valt. Wij kennen hem zo langzamerhand maar al te goed en weten nu precies waar hij thuishoort en dat is in de rij der valse profeten.