March 2, 2019


10 MAANDEN GELDIG?


March 2, 2019

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft in de maand december van het vorige jaar namens de regering meegedeeld, dat de bezitters van rij- en voertuigen nog wat respijt werd gegund bij het voldoen van de betaling van de rij- en voertuigenbelasting over het jaar 2019. De belasting voor dit wetsgedrocht kon dan tot eind februari worden betaald. Inmiddels is bekend dat de Surinaamse Politie Bond zijn leden heeft opgedragen niet op te treden tegen automobilisten die geen rij en voertuigenbelasting hebben betaald, omdat er nog steeds geen instructies daartoe zijn ontvangen vanwege het Openbaar Ministerie of de korpsleiding. De bond gaat ervan uit dat niet vanuit een afdeling van het ministerie van Financiën er opdracht aan politieambtenaren kan worden gegeven op te treden tegen mensen die de rij- en voertuigenbelasting niet hebben voldaan. Er dient hiervoor dus duidelijk een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Financiën plaats te vinden. Ook lijkt het ons van groot belang dat de politie over de nodige bescheiden dient te beschikken om boetes op een juiste wijze te kunnen opleggen. De politiebond heeft de zaak goed gezien en de juiste stap genomen. Dat de rij- en voertuigenbelasting als een haastje repje wetsproduct kan worden gezien, blijkt wel  uit het feit dat er bedenkelijke tarieven per soort voertuig worden berekend en dat het voor velen niet duidelijk is hoe lang de belastingbijdrage geldt. Als we de gelegenheid krijgen tot ultimo eind februari te betalen, dan dient het bedrag afgestemd te zijn op 10 maanden en wel vanaf 1 maart tot eind december. Als je de bezitter van een rij- of voertuig in de gelegenheid stelt tot eind februari te betalen en de afdracht vervalt in december, dan moet er niet voor 12 maanden, maar slechts voor 10 maanden betaald worden.  Het verschuldigde bedrag per categorie zou dan door 12 gedeeld moeten worden en vervolgens met 10 vermenigvuldigd om het juiste bij wet verplichte bedrag te kunnen vaststellen. Het werken met tabellen zou  daarbij heel wat calculaties overbodig maken. Financiën dient naar onze mening het systeem van de assurantiemaatschappijen toe te passen. De autoverzekeringen zijn ook voor een jaar geldig, maar lopen niet van januari tot  december, maar wel over 12 maanden vanaf het moment dat de assurantie door de autobezitter bij de verzekeringsmaatschappij wordt afgesloten. Zoals de zaak thans wordt aangepakt, wordt de belastingbetaler wederom geflest.  Je betaalt namelijk voor een jaar of je nu wel of niet het hele jaar op de openbare weg verschijnt met je voertuig.