March 1, 2019


Vonnis over twee weken in zaak rij- en voertuigenbelasting


March 1, 2019

De kortgedingrechter zal naar verwachting over twee weken vonnis wijzen in de zaak van de politieke partij Strei! tegen de staat met betrekking tot de rij- en voertuigenbelasting. Dit zegt Anand Biharie van Stichting Centre for Public Affairs Suriname, die namens Strei! procedeert. Aan de rechter wordt gevraagd de rechtswerking van deze belasting te schorsen. De staat zal op 7 maart haar conclusie van antwoord geven, waarna Biharie op 11 maart zijn repliek zal geven en de staat zal op 13 maart haar du-pliek zal geven. Hierna zal de rechter vonnis wijzen.
“We kunnen waarschijnlijk 15 maart een vonnis verwachten”, aldus Biharie. Hij geeft aan dat hij op het recht vertrouwt en hierop een beroep doet en ervan uitgaat dat de rechter conform het recht vonnis zal wijzen met als verwachting dat de burger gelijk krijgt en de wet opgeschort wordt. De Wet Rij- en Voertuigenbelasting is per 1 januari ingegaan.

De betalingsverplichting werd door de regering uitgesteld. Biharie geeft aan dat de betalingsverplichting per morgen herleeft voor een ieder. “Degenen die geen bezwaarschrift hebben ingediend zijn gehouden hun belasting te betalen”, zegt hij. De mensen die niet hebben voldaan aan de rij- en voertuigenbelasting, adviseert Biharie om in beroep te gaan door een bezwaarschrift in te dienen
Mensen die de belasting niet betaald hebben en ook geen bezwaar hebben aangetekend, mogen vanaf morgen niet net hun voertuig op de openbare weg. Biharie benadrukt dat automobilisten die de rij- en voertuigenbelasting niet betaald hebben, maar wel bezwaar hebben aangetekend, wel gebruik mogen maken van de openbare weg. Bij controles dient men een kopie van het bezwaarschrift te tonen aan de politie. Biharie geeft aan dat de politie gehouden is om het bezwaarschrift te honoreren. “Ze is op de hoogte van de gang van zaken, ze kent het publiek debat, ze weet dat de rechtszaak aanhangig is en als ze een goed begrip heeft van de wet, dan moet ze dat bezwaarschrift respecteren, tenzij de politie kan bewijzen dat de inspecteur al een beslissing op dat specifieke bezwaarschrift zal hebben genomen en dit kan aantonen”, zegt Biharie. De partij Strei! heeft in Nickerie en Paramaribo ruim 15.000 bezwaarschriften opgehaald. Deze heeft de partij vandaag ingediend. De aantallen van de overige districten zijn nog onbekend.

 

-door Johannes Damodar Patak-