March 1, 2019


DSB heeft nieuwe RvC en statuten


March 1, 2019

De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) heeft afgelopen donderdag een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden. De noodzaak voor deze bijzondere vergadering van aandeelhouders vloeit voort uit de recente succesvolle aandelenemissie. In verband met de wijziging in aandeelhoudersbelang en het voornemen van de bank om het model van de aandeelbewijzen te vernieuwen, was deze vergadering van aandeelhouders noodzakelijk.
Tijdens deze vergadering zijn vijf leden van de Raad van Commissarissen (RvC) afgetreden en zijn er vier nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen benoemd, zulks onder voorbehoud van goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname, CBvS.
De vijf leden die zijn afgetreden, zijn: drs. S. Smit, J. Healy Jr., drs. M. Brahim RA, ir. R. Blufpand en mr. M. Tjon A Ten. De nieuwe leden zijn: R. Kasanrawi MBA, drs. S. Mathura QT, drs. M. E. Emanuels en ir. A. Sardjoe. De wijziging in de Raad van Commissarissen houdt tevens verband met de wijziging in aandeelhoudersbelang na de recente aandelenemissie.
In de aandeelhoudersvergadering is verder goedkeuring verleend voor wijziging van de statuten. De belangrijkste wijzigingen betreffen de verruiming van het maatschappelijk kapitaal, de vorm van de aandeelbewijzen en de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
De wijziging, met betrekking tot de aandeelbewijzen, stelt de bank in staat af te stappen van de ouderwetse aandeelbewijzen. Conform de nieuwe regels voor banken, zijn alle aandelen op naam en heeft de bank de verplichting een aandeelhoudersregister erop na te houden. Het drukken van aandeel- en dividend bewijzen zoals vastgelegd in de oude statuten, kan nu achterwege gelaten worden. In de nieuwe statuten zijn voorts andere wijzigingen verwerkt om de statuten beter in lijn te brengen met gewijzigde regels in het bankwezen en wetgeving.