February 23, 2019


TROWE MORO DOTI


February 23, 2019

Behalve de zogenaamde beschuldigingen van dubieuze overmakingen door governor Gersie via rekeningen bij de Hakrinbank aan de brandstof- en smeermiddelenleverancier SOL, was het in ieder geval voor Keerpunt duidelijk, dat er vanwege Hoefdraad nog meer smurrie richting Gersie zou worden geworpen. Ineens acht de minister van Financiën zelfs de weigering van het inwisselen van een luttele 200 dollar door de moederbank aan te houden, om het ontslag van Gersie verder te onderbouwen. We hebben de redenen allemaal op een rijtje gezet en bekeken en ontkomen er niet aan te stellen, dat ze vergezocht zijn en als drogredenen kunnen weggezet. Als monetaire autoriteit wenste Gersie conform de Bankwet en de hem toebedeelde verantwoordelijkheden en uit bescherming van de onafhankelijkheid van de moederbank, niet naar de pijpen van Hoefdraad te dansen. En dat werd hem natuurlijk niet in dank afgenomen. En wie meer ingang heeft bij Bouterse om een ander te kunnen bekladden, is altijd aan de winnende kant, dat is nu weer gebleken in de kwestie Gersie en zijn ontslag. Waarom Gersie niet naar Nederland afreisde nadat de 19.5 miljoen euro, verstuurd door de Centrale Bank als verdienste aan drie lokale valutabanken, door de Nederlandse douane in beslag werd genomen, komt omdat Hoefdraad Gersie voor de zoveelste maal trachtte de loef af te steken. Bovendien reisde Hoefdraad in opdracht van Bouterse, spoorslags naar Nederland, aldus een onthulling van Chan Santokhi in Dagblad Suriname. Is het overigens niet zo, dat kort na de aanstelling van Gersie als governor, Hoefdraad op verschillende momenten getracht heeft Gersie zijn functie te bagatelliseren door in het buitenland aan te geven dat de man zijn positie als verwaarloosbaar kon worden aangemerkt. Gersie op zijn beurt, was vervolgens genoodzaakt vaker op reis te gaan om te bewijzen dat hij de echte governor was en niemand anders. Maar oud zeer tussen Hoefdraad en Gersie heeft naar de mening van Keerpunt, gemaakt dat de eerstgenoemde op het juiste moment heeft afgewacht om door middel van verdraaiingen en achterklap, Gersie in de nek te kunnen bijten door hem bij Bouterse te bekladden. Gersie was geen teamspeler volgens Hoefdraad en wij weten precies hoe dat allemaal toegaat wanneer je met of namens de NDP in een hoge functie werkt en die contractureel afgesproken periode zonder kleerscheuren wenst te volbrengen. Je moet gelijk de coalitieleden in De Nationale Assemblee, als een knipmes buigen nadat de opdracht van boven (Bouterse) is binnengekomen en als je dat niet wenst of kan doen, dan word je gelijk gemuteerd of op schofterige wijze opgedonderd. En dat is nou precies wat Gersie als governor van de Centrale Bank is overkomen. De politisering van de Bank werd ingezet door de benoeming van twee commissarissen binnen de Bank in de personen van Sigmund Proeve en Robert van Trikt. En juist Gersie was tegen het prijsgeven van de onafhankelijke positie van de moederbank. Gersie weet ook als geen ander wat er zal gebeuren als de soevereine status van de Bank verloren gaat. De monetaire financiering van overheidstekorten wordt dan weer zonder tegenwerking mogelijk en ook de deviezenreserves kunnen dan wederom worden aangesproken door een regering die in grote liquiditeitsproblemen verkeert. Hoefdraad heeft lang zitten broeden over wat hij allemaal te berde zou kunnen brengen om Gersie die goed werk heeft verricht, te kunnen besmeuren, waardoor zijn ontslag toch nog als acceptabel door de gemeenschap zou kunnen worden gezien. Dat het vertrek van Gersie binnen het gehele financiële verkeer voor grote onrust heeft gezorgd, was dezer dagen wel te merken bij de wisselkoers voor de Amerikaanse dollar, die was op de donderdag al tegen de 8,- SRD gestegen en de straatkoers was nog eventjes SRD8.02,- voor de dollar. En dat is nou juist waar Gersie drie jaar lang voor gewaarschuwd heeft. De stabiliteit binnen het wisselkoersregiem kan zeker als een van zijn verdiensten worden aangemerkt. Maar als je met een regering te maken hebt die alleen maar aan overleving denkt ten koste van alles, dan moeten de eerlijke wijken voor de lieden met een andere malafide agenda. In de komende maanden zullen we daarom duidelijk merken hoe waardevol de werkwijze van drs. Glenn Gersie wel was en hoe desastreus de nu ingeslagen weg wel kan zijn.