February 23, 2019


RUST IN HET ONDERWIJS


February 23, 2019

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lillian Ferrier, van huis uit kinderpsycholoog, lijkt sinds haar aantreden overhoop te liggen met de Bond van Leraren, BvL. Wie dacht dat voormalig BvL-voorzitter Valies het probleem was, had het bij het verkeerde eind, want nu de BvL een nieuwe voorzitter heeft, blijkt de minister wederom problemen te hebben met de bond. Gevolg is dat er nog steeds geen rust is in het onderwijs. In de kwestie van het Natin, heeft de bewindsvrouw te kennen gegeven dat zij door drukte de bond niet heeft kunnen ontvangen. Zo een uitspraak siert de minister niet. Het is haar taak om de problemen binnen het onderwijs op te lossen. Een groter probleem als het niet kunnen volgen van onderwijs is er niet. Wij zijn ervan overtuigd dat zelfs het parlement hiervoor begrip zou tonen, als de minister het hoogste college van staat had voorgehouden dat zij de bond ontvangt om tot een oplossing te komen. De minister vindt het brutaal van de bond dat die zonder toestemming van het ministerie het terrein van het Natin heeft betreden. Ferrier moet niet vergeten dat de bond de belangen van de leerkrachten behartigt. Het is logisch dat de bond zijn leden bijstaat wanneer het ministerie of de leiding van het Natin maatregelen wil treffen zonder medeweten van de bond. Het ministerie heeft als hoofdtaak het maken van beleid voor het onderwijs. Maar wanneer maatregelen de leerkrachten raken, dient er rekening te worden gehouden met de bond en dient de bond als gesprekspartner. Het is jammer dat de minister zich zo weinig toeschietelijk opstelt. Onder de vorige onderwijsminister, Robert Peneux, leek het alsof er voortdurend een verbale oorlog werd uitgevochten in het onderwijsveld, maar nu met Ferrier is het weer het andere uiterste en lijkt elke communicatie zoek te zijn.