February 19, 2019


Bezit van dak- en thuislozen?


February 19, 2019

Het politieposthuis aan het Valiantsplein is al geruime tijd onbemand. Dak- en thuislozen hebben zich rondom het posthuis gevestigd en slapen door de dag heen bij het politieposthuis. Ze gebruiken het tevens ook als opbergplaats voor al hun rommel. Het posthuis zou bemand moeten zijn door politieambtenaren om de rust en veiligheid in de binnenstad te bewaren. Het is jammer om te zien dat er zo wordt omgegaan met staatsgebouwen. Blijkbaar heeft de politie geen behoefte aan het bemannen van het posthuis. Of is er sprake van onderbemanning?