February 17, 2019


OBSTAKEL BINNEN DE DICTOCRATIE


February 17, 2019

Drs. Glenn Gersie tot voor kort governor op de Centrale Bank van Suriname, is door president Bouterse op advies van zijn minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ontheven. Volgens de officiële verklaring van de regering via haar propagandaorgaan het Nationaaal Informatie Instituut, NII, heeft Gersie zelf bedankt. Maar hallo, wie gelooft nou dat Gersie die ruim drie jaar goed werk heeft verricht op de Centrale Bank, ineens beslist om ten overstaande van Bouterse en Hoefdraad het voor gezien te houden en op te stappen. Governor Gersie heeft niet alleen goed werk verricht, hij genoot ook het volste vertrouwen binnen het totale Surinaamse bankwezen en wist de rust binnen het financiële verkeer te handhaven. Ook slaagde Gersie erin door zijn behoedzame aanpak, de monetaire reserves te verhogen en waakte hij ervoor dat er geen monetaire financiering meer zou plaatsvinden. Daar is Gersie dan ook in geslaagd en het ging onder zijn leiding zeker de goede kant op. En toch werd tot verbijstering van velen, besloten dat hij zou moeten wijken voor een besluit van een regering die zichzelf zwaar in de nesten heeft gewerkt door zowel lokaal als in het buitenland veel leningen af te sluiten, haar uitgaven niet onder controle heeft weten te houden, haar verdiencapaciteit in ruime mate onvoldoende is gebleken om haar uitgaven te kunnen dekken en nu hoofdzakelijk door het voormelde, zich in zeer ernstige liquiditeitsproblemen heeft gestort. Gersie heeft gespaard, de reserves bewaakt, niet aan geldschepping gedaan, de monetaire reserves aangevuld tot boven de 500 miljoen dollar en nu ruim veertien maanden voor de verkiezingen, heeft de NDP-regering van Bouterse, het gemunt op de monetaire reserves van de Centrale Bank en op de vele miljoenen aan slechte of ongedekte coupures in SRD en de SRD-munten om die aan te spreken en de geldschepping oftewel de monetaire financiering weer haar intrede te doen vinden. En al ben je geen economist maar een eenvoudige boekhouder, dan weet je wat voor enorme ellende de monetaire financiering van onverheidstekorten voor een economie is. Geldontwaarding, inflatie en hogere prijzen, volgen dan razendsnel op elkaar en de koopkracht gaat aan diggelen en het volk zal ook in hetzelfde tempo verarmen, daar komt het op neer. De regering Bouterse wenst voor de zoveelste keer sinds februari 1980, te gaan graaien in de reserves van de Centrale Bank van Suriname en zal als het moet wederom de geldpers aanzetten, hetgeen tot een enorme inflatie zal leiden. En natuurlijk weet Glenn Gersie wat voor desastreuze gevolgen de monetaire financiering voor de economie zal hebben. Gersie zit namelijk al decennialang op de bank en weet wat voor vernietigend effect de monetaire financiering en de geldontwaarding tijdens de mislukte revolutie van Bouterse met onze economie heeft gedaan en wat dezelfde geldschepping onder governor Goedschalk tijdens de regering Wijdenbosch (1996-2000), voor vreselijke en vernietigende gevolgen heeft gehad voor onze macro-economie. En toch moest Gersie wijken, omdat hij tegen de geldschepping is die Hoefdraad onder de huidige omstandigheden wel voorstaat. Ook achtte Gersie het een totaal verkeerde beslissing om weer te gaan graaien in de onder zijn regiem zo moeizaam opgebouwde monetaire reserves. Maar Bouterse en Hoefdraad denken alleen aan hun politieke overleving, al houdt dat in dat ze het Surinaamse volk voor de zoveelste keer moeten laten lijden en de koopkracht nog meer schade moeten toebrengen. Maar binnen de dictocratie van Bouterse CS, is er geen andere mogelijkheid dan meedoen in het macabere financieel-economische spel of gewoon voor de ‘gewijzigde beleidsinzichten’ zwichten en van het NDP-speeltoneel verdwijnen. Voor de dictocratie van Bouterse geldt namelijk slechts buigen of barsten en hierdoor blijkt wederom, dat Bouterse zijn dictatoriale neigingen nimmer terwille van de ware democratie terzijde heeft willen schuiven. Deze regering is zo laf dat ze tot op heden niet heeft willen zeggen wat de daadwerkelijke redenen zijn waarom Gersie plaats moet maken. Ook in dit geval hoeven we niet op transparantie van dit kabinet te rekenen. Ook bij de vervanging van Gersie moet het voor een ieder duidelijk zijn, dat ze duistere bedoelingen heeft. Indien ze geen slechte bedoelingen had met de in de Centrale Bank van Suriname zijnde middelen, dan had ze Gersie rustig kunnen handhaven. Men wenst weer te graaien in de monetaire reserves en daarmede de dekking van de SRD te verminderen en daarenboven wenst de regering haar tekorten desnoods door geldschepping te dekken. En dit allemaal terwijl ze heel goed weet dat de gierende inflatie hiermede gelijk voor de deur staat. Door het vertrek van Gersie is gelijk de onrust op de financiële markt wedergekeerd en het vertrouwen in de monetaire autoriteiten geslonken. De run op vreemde valuta is toegenomen en dat kon donderdag al gelijk gezien worden in de stijging van de wisselkoersen. Deze regering moet maar doorgaan met haar stommiteiten en het volk nog verder verarmen. Het doek zal dan op 25 mei 2020 definitief voor haar vallen. Bouterse heeft in de afgelopen negen jaar vele ministers de laan uitgestuurd, maar is blijven vasthouden aan die ene minister die het land tot nog toe in de grootste financiële problemen heeft gebracht en thans er ook nog voor zorgdraagt dat de crisis haar dieptepunt zal bereiken. Governor Gersie is opgestapt, maar kan nu vanaf de zijlijn toekijken hoe de deterioratie onder de NDP loyalistische pionnen op de moederbank zich zal voordoen. Hij hoeft aan dit verval gelukkig dan zijn naam niet te verbinden