February 17, 2019


AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL…..


February 17, 2019

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Een Nederlands gezegde en deze week zeker weer van toepassing op de leugenbrokken binnen de regering Bouterse.  Van het op handen zijnde ontslag van drs. Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank, waren wij al zeker twee weken op de hoogte en publiceerden dan ook tot in de details al hetgeen de regering Bouterse van plan was en waarom Gersie eigenlijk zo een veertien maanden voor de algemene verkiezingen van mei 2020, zou moeten vertrekken.  De onthulling kwam dan voor de machthebbers vermoedelijk te vroeg en wat doen ze dan meestal, de leugenbrokken van de NDP? Gewoon glashard ontkennen en de zoveelste leugen verkondigen. Hoefdraad die vanaf de periode 2010-2015 governor op de Centrale Bank van Suriname was, kreeg het toen reeds met Gersie aan de stok en plaatste de ervaren econoom op de moederbank, thuis. Deed hij overigens met meerdere hardwerkende bankmedewerkers. Een van hen overleefde deze rancuneuze maatregel niet. Zal ook wel weer ontkend worden. Dat Gersie en Hoefdraad zeker geen vrienden waren, is bekend en dat het vertrek van de eerstgenoemde met oud zeer te maken heeft, daar twijfelen wij ook niet aan.  Hoefdraad die een betere toegang tot Bouterse heeft, heeft deze ervan kunnen overtuigen Gersie te vervangen, want die zou het regeringsbeleid zoals hij het ziet, niet voldoende ondersteunen. Bouterse, die zelf niet als econoom kan worden aangemerkt, heeft voor de zoveelste keer in zijn politieke carrière geluisterd  naar een advies dat naar onze mening verkeerd zal uitpakken voor de gehele natie. Maar Hoefdraad, de leugenbrok, koos er in eerste instantie voor de gehele gemeenschap voor te liegen en ontkende het op handen zijnde vertrek van Gersie. Ontkende deze man als hoofdverantwoordelijke op de Centrale Bank voor de verkiezingen van 2015, ook niet dat er niet monetair gefinancierd was? En wie pompte zes maanden voor de verkiezingen van 2015, niet telkens 50 miljoen dollar in de economie om de wisselkoers op SRD3.35,- voor de dollar te houden? In totaal gingen er eventjes 300 miljoen dollar uit de monetaire reserves naar de banken voor importen.  Hierdoor daalde de dekking van de SRD aanmerkelijk ten opzichte van de dollar en volgden de devaluaties zoals we die hebben gekend en steeg de wisselkoers, die nu richting SRD 8,- voor 1 dollar bedraagt. Hetzelfde draaiboek staat ons volgens de leden van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, nu te wachten. Een verdere ontwaarding van de SRD zal daar ongetwijfeld het gevolg van zijn.  Maar het ontslag van Gersie, daar was volgens Hoefdraad ruim een week geleden geen sprake van. Daarna kwam de volgende leugenbrok aan bod en wel in de persoon van minister Moestadja van Arbeid, Technologische ontwikkelingen en Milieu, die betitelde een vertrek van Gersie als niet meer dan ‘’gossip’’.  Nu Gersie toch nog de laan is uitgestuurd, beweert Moestadja dat hij precies heeft gezegd wat hij van zijn collega Hoefdraad op Financiën had vernomen.  Lekker laf om je te verschuilen achter Hoefdraad.  Moestadja had kunnen zeggen dat hij nog niet op de hoogte was van een dergelijke ontwikkeling of voornemen. Maar lekker staan liegen, ligt deze gasten beter dan eerlijk voor de dag komen met hun duistere plannen. Hier heeft het ‘a no mi’ syndroom zich wederom meester gemaakt van leden van dit kabinet. Met het voortdurend uiten van aperte leugens, bereik je slechts dat het wantrouwen bij het volk toeneemt en het je in 2020 zeker geen regeermandaat meer zal vergunnen.