February 13, 2019


Bankiersvereniging wil snel nieuwe Governor


February 13, 2019

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft inzake het feit dat de heer Glenn Gersie zijn functie als Governor van de Centrale Bank van Suriname ter beschikking heeft gesteld een communiqué uitgebracht. Het bestuur heeft vandaag, woensdag 13 februari 2019, met de Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad een overleg gehad over deze kwestie, waarbij er bovenal werd gesproken over de te ondernemen stappen om de rust in de financiële markten te waarborgen. In dit gesprek heeft het bestuur kenbaar gemaakt, dat het van belang is zo snel mogelijk een nieuwe integere, deskundige en onafhankelijke Governor te benoemen en de functie niet vacant te laten om zodoende het vertrouwen in de munt en het financiële systeem te continueren. Voorts is een beroep gedaan op de Minister van Financiën om elke vorm van monetaire financiering door de Centrale Bank van Suriname achterwege te laten, daar het vergroten van de maatschappelijke geldhoeveelheid kan resulteren in een devaluatie van de SRD. Verder heeft het bestuur aangegeven, dat de bankensector een lijvige agenda heeft en die absoluut niet onderhevig kan zijn aan onrust. Er wordt onder andere gewerkt aan de voorbereiding op de CFATF-landen audit, waar Suriname deel van uitmaakt, op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, het reduceren van het systeemrisico, alsook de implementatie van de aanbevelingen van het IMF betreffende de financiële sector. Het bestuur heeft voorts aangegeven, dat intensief gezamenlijk periodiek overleg tussen de Minister van Financiën, de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging cruciaal is, conform internationaal gebruik, om in de komende periode de rust te waarborgen en de beoogde doelen te realiseren om het financieel systeem en de munt te versterken. Minister Hoefdraad onderschreef hetgeen de Surinaamse Bankiersvereniging in het gesprek heeft aangehaald en bevestigde dat het in landsbelang is om zaken prudent en voortvarend aan te pakken samen met alle belanghebbenden.  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249