February 2, 2019


GEEN VERTROUWEN MEER?


February 2, 2019

Niet lang terug is een klusjesman die verdacht werd van diefstal, ernstig mishandeld op Beekhuizen. De man heeft daarbij een gapende wond aan zijn hoofd opgelopen. Echter na onderzoek van de politie bleek dat de man niets te maken heeft met de diefstal. Steeds vaker worden personen die verdacht worden van een strafbaar feit, mishandeld door omstanders alvorens zij de politie inschakelen. Soms is het zo erg dat het slachtoffer lichamelijke letsels oploopt en naar het ziekenhuis vervoerd moet worden voor medische hulp. De vraag is waarom mensen ervoor kiezen het recht in eigen hand te nemen in plaats van de bevoegde autoriteit in te schakelen om de zaak verder af te handelen. De crisis in ons land heeft zich als een olievlek verspreid. De criminaliteit was nooit zo hoog in Suriname en burgers maken zich zorgen. De justitie kan geen duidelijke aanpak presenteren, terwijl de politie de financiële middelen ontbeert om haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren, vaak genoeg zijn er weinig wagens doordat een deel defect is en soms zijn er wel wagens, maar is de benzinetank bijna leeg. Dit alles maakt de burgers onzeker over de capaciteit van de politie om op tijd op te treden in dergelijke gevallen. Hoewel wij misschien de gemoedstoestand van omstanders of het slachtoffer begrijpen als een dief betrapt wordt, kan het toch altijd goed mislopen. In het geval van de klusjesman blijkt dat hij onschuldig was. Het is daarom beter dat de politie ingeschakeld wordt. Zo voorkomen burgers dat zij zichzelf schuldig maken aan een strafbaar feit. Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar waarom burgers overgaan tot eigenrichting, kan de huidige situatie in het land een grote rol spelen. De zichtbaarheid en beschikbaarheid van de politie is minder geworden, waardoor burgers zich ook minder veilig voelen.