January 22, 2019


‘Visserijsector niet bang voor concurrentie’


January 22, 2019

“De visserijsector is niet bang voor concurrentie”, benadrukt Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), op vragen van de redactie. In de wandelgangen doen geruchten de ronde dat de visserijsector geen nieuwe concurrent wenst op de markt. Sewdien zegt dat dit niet klopt, wel vindt de visserijsector dat er volgens wet- en regelgeving gehandeld moet worden. “Er wordt tegen de regels in gehandeld”, aldus Sew-dien. Hij vertelt dat ROS Fisheries N.V. drie typen vergunningen heeft aangevraagd, namelijk voor trawling, SK en SKB. Uit inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gebleken, dat de trawlers niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Sewdien geeft aan dat wat betreft de SK- en SKB- vergunningen, ROS Fisheries wel toestemmingsbrieven heeft gehad en dat zij hoogstwaarschijnlijk de vergunningen ook zal krijgen. Hij haalt aan dat het aantal toegestane vergunningen voor 2018, al is overschreden. LVV-minister Lekhram Soerdjan heeft dit ook meegedeeld aan het parlement. Sewdien zegt dat het grootste probleem overbevissing is. Het uitgeven van meer vergunningen, betekent volgens hem dat het probleem groter zal worden.
Sewdien vreest dat hierdoor ruim 5.000 mensen brodeloos zullen worden.
De FSA-voorzitter geeft aan dat de rechtszaak tegen de minister nog in voorbereiding is. Van de minister heeft de FSA tot nog toe ook geen reactie ontvangen. De visserijsector eist transparantie van de minister. Ze wil de keuringsrapportages van alle zes fabriekstrawlers; de afwijzing van de vergunningaanvraag van ROS Interna-tional Fisheries N.V.; mededeling van de af-wijzing van de aanvrager; een schrijven corrigerende althans buiten werking stellende de toestemmingsbrief en een lijst van 2016, 2017 en 2018, met het overzicht van alle verleende toestemmingsbrieven en mededelingsbrieven van visvergunningen. De minister heeft een deadline en een ultimatum zich voorbij laten gaan.

 

door Johannes Damodar Patak