January 22, 2019


ALLE REGISTERS OPENTREKKEN


January 22, 2019

2019 is maar nauwelijks begonnen of het is al glashelder dat erop politiek gebied het een en ander staat te gebeuren. Nu reeds kan worden opgetekend dat we met de maanden voorafgaande aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen van mei 2020, van doen hebben. Na de grote feestvergadering van de VHP op zaterdagavond 19 januari jongstleden, kan zonder enige twijfel worden aangenomen, dat de verkiezingen van 2020 een totaal andere uitslag zullen presenteren dan in mei 2015. Er zullen zich grote politieke verschuivingen voordoen en dat weten bepaalde politieke leiders en hun broodheren nu maar al te goed en dat leidt tot grote nervositeit. Na de enorme opkomst in VHP-partijcentrum De Olifant, zijn bepaalde lieden zwaar verontrust geraakt en hebben nu reeds de koppen bij elkaar gestoken. Ook is bij deze nerveus geraakte lieden het besef gaan dagen, dat alle registers uit de kast getrokken zullen moeten worden om het grote gevaar dat nu dreigt, de kop in te drukken. Al zou het moeten inhouden dat er met groot geld gesmeten moet worden, zal zulks geschieden, omdat de huidige corrupte en misdadige belangen niet in gevaar mogen worden gebracht. Ook bepaalde machtsposities zullen moeten worden beschermd en geconsolideerd. Op alle fronten zullen figuren die al tijden op de loonlijst staan, gemobiliseerd moeten worden om het gevaar te doen keren. Als dat betekent dat erop grote schaal aan ‘fake nieuws’ moet worden gedaan en het volk moet worden misleid, zal dat niet teveel zijn. Er zullen enorme leugens worden gelanceerd en verdachtmakingen geuit. Bepaalde media zullen worden misbruikt om de waarheid geweld aan te doen en ook sociale media zullen op verschillende momenten worden ingezet om het nodige vuil te kunnen spuien. Maar de waarheid achterhaalt de leugens altijd, al duurt dat soms een beetje lang. Gelukkig is het nog steeds zo, dat er eerlijke en oprechte mensen in dit land rondlopen die zich niet schuldig maken aan hele leugens en halve waarheden en niet zwichten voor het grote en smerig verdiende geld. Het is daarom van het allergrootste belang dat de mensen die het goed menen met dit land en volk, hun eerlijke werk naar behoren blijven doen en dat allemaal tot heil van dit land en een betere toekomst. Al die volksmisleiders en leugenaars die zich voor een aalmoes hebben laten omkopen, komen zichzelf weleens tegen wanneer het allemaal veel te laat is.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249