January 9, 2019


PG weerspreekt uitspraken Bouterse


January 9, 2019

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft vanmorgen op Radio ABC, de aantijgingen die president Desiré Bouterse gisteren deed tijdens een persconferentie, weersproken. Hij zei dat hij nooit enig advies heeft gegeven inzake artikel 148 van de grondwet. President Bouterse zei dat de procureur-generaal niet heeft uitgevoerd wat hij had beloofd, en dat is om het 8 December-strafproces onmiddellijk te beëindigen op basis van artikel 148 van de grondwet. De president deelde mee dat hij daarom zijn vertrouwen in de procureur-generaal heeft opgezegd. De president verweet de procureur-generaal dat hij de auditeur-militair niet heeft teruggefloten. Advocaat Hugo Essed gelooft de verklaring van Baijnath-Panday. Het bevreemdt hem dat de president uitspraken doet over de rechterlijke macht, het 8 Decemberstrafpro-ces en de procureur-generaal, terwijl de president de gelegenheid heeft gehad om deze zaken aan te halen in de rechtszaal. Irwin Kanhai, raadsman van de president, had duidelijk aangegeven, dat Bouterse niet zou opdagen. De uitspraken hebben volgens Essed daarom geen waarde noch invloed op het strafproces. Essed is ervan overtuigd dat er een campagne in voorbereiding is om te voorkomen dat er vonnis wordt gewezen. Ook heeft de president de 8 december na-bestaanden ervan beschuldigd dat zij bezig zijn politieke doelen na te streven met dit proces en dat zij zich laten inzetten door anderen. Essed weerspreekt deze uitspraak en zegt dat deze strijd reeds 36 jaar op eigen kracht steunt van de nabestaanden. Door middel van wet, wetgeving en verdragen, proberen zij één doel na te streven en dat is het bestraffen en berechten van de da-ders van de 8 decembermoorden. ‘’Een rechtvaardig streven’’, zegt Essed. Volgens Essed wil de samenleving ook dat er een vonnis komt zodat de zaak afgesloten kan worden. Ook gezien het feit dat de nabestaanden al die jaren ondersteuning hebben gehad van de media om hun mening te uiten, zegt volgens Essed al veel.   door Kimberley Fräser