January 8, 2019


‘Na 2020 nog dieper het dal in’


January 8, 2019

Over ruim anderhalf jaar worden de verkiezingen gehouden. Velen verwachten dat na de verkiezingen, de economische situatie in ons land zal verbeteren, maar Xaviera Jessurun van The Next Generation Movement (NGM), zegt desgevraagd dat ons land na de verkiezingen van 2020, nog dieper in een economisch dal zal belanden. Zij geeft aan dat er vanaf dit jaar flink gestrooid zal worden met voedselpakketten, gronden en banen bij de overheid. “In plaats van één pakket, zullen mensen er nu twee krijgen”, zegt Jessurun. Zij is van menig dat de burgers niet meer zelf kunnen kiezen welke producten zij wensen te gebruiken, maar dat de regering dit bepaalt, omdat zij beslist wat er in de pakketten komt. Volgens haar zal de regering de staatsmiddelen slechts gebruiken om brandjes te blussen en populistische maatregelen te treffen. “Productie stimulerende maatregelen zullen wederom uitblijven”, aldus Jessurun. Over de nieuwjaarstoespraak van president Desiré Bouterse, zegt zij dat de president hetzelfde heeft gezegd als de voorgaande jaren. Het enige wat volgens haar verschilde, was dat er meer vaart gezet zal worden achter de lopende zaken en projecten. Jessurun vraagt zich af wat de regering de afgelopen jaren heeft gedaan. Zij is ervan overtuigd dat wat de regering in de afgelopen jaren niet heeft kunnen doen, dat zij dat ook niet in anderhalf jaar kan. “Het volk wordt consequent voor de gek gehouden”, stelt de activiste. De NGM had voor 30 november 2018 een protestactie gepland tegen de rij- en voertuigenbelasting aan het Kerkplein. Autobestuur-ders werden opgeroepen om massaal te voldoen aan hun verplichting. Het doel van de actie was om de regering te tonen dat het niet haalbaar was om 230,000 autobestuurders binnen 30 dagen te helpen. Ten tweede eiste de organisatie dat de regering verantwoording aflegt over de besteding van de belasting. De actie werd afgeblazen nadat de regering de betaalperiode had verlengd tot eind februari 2019. Jessurun geeft aan dat de regering nu nog ruim twee maanden heeft om verantwoording af te leggen. Indien dit niet gebeurt, zal de NGM zich samen met andere organisaties buigen over het wel of niet voeren van actie. De NGM is niet op de hoogte van de protestactie tegen de rij- en voertuigenbelasting die Lionel Zweers gepland heeft op 23 en 28 februari.   door Johannes Damodar Patak