January 8, 2019


Gemeenschap weinig ingelicht over gasbuksen


January 8, 2019

Er worden steeds vaker, vooral op sociale media, gasbuksen te koop aangeboden. Het is niet verboden om een gasbuks in bezit te hebben, maar Abop-assembleelid Edward Belfort, tevens ex-minister van Justitie en Politie, is van mening dat de politie toch voorlichting hierover moet geven, want een gasbuks kan gemakkelijk omgebouwd worden tot een rifle. Eenmaal omgebouwd is een gasbuks volgens Belfort een wapen dat dodelijk kan zijn. Mensen schaffen volgens Belfort een gasbuks aan, omdat zij zich willen beschermen. Bovendien is er geen vuurwapenvergunning nodig. Dat mensen hiertoe overgaan, heeft volgens de parlementariër alles te maken met de verhoogde criminaliteit en het verlies van vertrouwen in de politie. Dat laatste is het gevolg van het gebrek aan materieel bij de politie, waardoor de politie niet altijd in staat is om haar werk naar behoren uit te voeren. Daarnaast gelooft Belfort dat bepaalde ontwikkelingen binnen de politie, maken dat de politieambtenaren minder gemotiveerd zijn om het werk te doen. “Het moreel is weggezakt bij politieambtenaren. Ze kampen vaak met kapotte auto’s, terwijl andere autoriteiten, voertuigen van het korps in hun bezit hebben”, zegt Belfort. Hij wijst erop dat voertuigen van de politie zelfs onderhands zijn verkocht aan derden. Hoewel Belfort ervan op de hoogte is dat er een grootschalig onderzoek gaande is bij de politie, geeft hij aan deze kwestie wederom in De Nationale Assemblee te zullen bespreken. “Het nadeel van dit alles is dat de politieambtenaren gedemotiveerd raken en uiteindelijk zitten de burgers met de gebakken peren”, aldus Belfort. door Richelle Mac-Nack