SCHIJNWELVAART

Kunnen we spreken van een schijnwelvaart, wanneer in tegenstelling tot vorig jaar, de import van verschillende goederen is toegenomen in Suriname? Als we onze politieke leiders en hun adviseurs mogen geloven, dan zal het in 2019 beter met ons gaan. Als we goed hebben geluisterd naar de nieuwsjaarboodschap van president Bouterse, dan zal de regering in versneld tempo acties ondernemen om alle beleidsplannen te realiseren, omdat het voorverkiezingsjaar is aangebroken. Dit betekent dat alle plannen van de afgelopen jaren gerealiseerd moeten worden en lopende projecten moeten worden afgemaakt. Dus als wij het goed hebben begrepen, zal de regering Bouterse nu ineens harder werken om ‘projecten’ af te ronden, zodat zij kan zeggen dat zij daadwerkelijk ‘hard’ heeft gewerkt voor het volk. Deze ‘projecten’ moeten het beeld scheppen, dat wij voor de verkiezingen ineens een welvarende economie hebben. Helaas is het tegendeel waar, want vanaf januari tot december 2018, hebben 970 bedrijven vanwege zeer moeilijke omstandigheden hun onderneming gesloten. Dat betekent dat gemiddeld 80 bedrijven per maand in verschillende branches, zich hebben uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Dit betekent dat ten opzichte van 2017, er meer bedrijven hun deuren hebben gesloten, waardoor ook meer mensen werkloos zijn geworden. In 2018 deed zich een daling van de verkoop voor, waardoor er ook minder producten op de schappen werden geplaatst. Door de daling van de koopkracht kwam het ook vaker voor dat winkeliers met vervallen producten bleven zitten. Bepaalde loontrekkers hebben voor de maand december nog steeds geen salaris ontvangen. Anderen kunnen in 2019 geen gebruikmaken van adequate gezondheidszorg en onze jeugd loopt het risico weer de dupe van acties van de leerkrachten te worden. Daarnaast is de wisselkoers voor de US-dollar buiten onze schuld weer gestegen en schoolvervoer is niet meer te betalen voor de doorsnee burger. Zo kunnen we tal van zaken opnoemen, die tot 2020 en nog enige tijd daarna ononderbroken voor veel ongerief zullen zorgdragen. Als het volk massaal de protestacties van de afgelopen jaren tegen het wanbeleid had ondersteund, dan waren we zeker eerder verlost van deze katibo waarin we al langere tijd zitten. Deze maand januari zullen velen zeggen dat ze “skeer” zijn, omdat zij geen rekening hebben gehouden met hun budget. We zullen blijven feesten en al feestvierend ten onder te gaan. Het is inmiddels januari en we zijn terug in de dagelijkse beslommeringen het geklaag is weer hervat, want  steeds meer mensen beseffen dat het heel beroerd gaat in ons land. Helaas doen te weinig mensen daadwerkelijk iets om deze situatie een positieve wending te geven. Hoe ondraaglijker moet het voor ons allen nog worden?