GEEN REDDING

Een zwemvest is van levensbelang. Het is niet alleen verplicht, maar is werkelijk van levensbelang als men om welke reden dan ook, tijdens een boottocht in het water terechtkomt. Het leven van een persoon kan gered worden door een zwemvest, ongeacht de persoon wel of niet kan zwemmen. Dat een reddingsvest je doet drijven weet iedereen, maar meestal vergeet men dat de drenkeling, ook als hij bewusteloos is, met het hoofd boven water moet drijven. Wie geen reddingsvest aanheeft, zal moeten zwemmen om boven water te blijven met als gevolg dat hij wegens energieverlies sneller een kopje onder zal gaan. Wie men niet kan vinden, kan men ook niet redden. Een reddingsvest is ook zeer belangrijk om een persoon in het water zichtbaar te maken. Het is daarom belangrijk dat passagiers aan boord allemaal een zwemvest dragen. Op vrijdag 28 december 2018 zijn 11 van 31 mensen die aan boord waren van een boot, verdronken in de Coppenamerivier, doordat de boot kapseisde. Slechts twee mensen droegen een zwemvest. De meeste mensen kwamen uit Grankreek uit het Wayambogebied, dat al jarenlang verstoken is van goed watertransport. Deze tragedie moet voor de samenleving en de regering een wake-up call zijn. Voor de regering om goed watertransport beschikbaar te maken voor bewoners in dit gebied en alle ander gebieden die verstoken zijn van goed watertransport en voor de burgers om een zwemvest te dragen. Als alle passagiers een zwemvest hadden gedragen, zouden er misschien minder doden te betreuren zijn. Het wordt tijd dat de regering het dragen van zwemvesten verplicht stelt voor boten en ook erop toeziet dat die gedragen worden. Ook de bootsmannen moeten de verantwoordelijkheid op zich nemen door hun passagiers te verplichten de vesten te dragen.