BAGGEREN

In zijn nieuwjaarsrede stelde president Bouterse, dat dit jaar een aanvang zal worden gemaakt met het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier, de Nickerierivier en het Saramaccakanaal. Het is bekend dat de plannen voor het uitbaggeren van bijvoorbeeld de Surinamerivier, op het Kabinet van de President zijn beland en dat daar de beslissing zal worden genomen over bijvoorbeeld de aanvang en de gunning. Instanties die normaliter met dit soort projecten belast zijn, zijn ook dit keer door deze regering uitgesloten. Volgens berekeningen binnen het bedrijfsleven, moet het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier niet meer dan 30 miljoen dollar kosten, mits er eerlijk gewerkt wordt en de aanbestedingsregels nauwgezet worden gevolgd. Maar het Kabinet van Bouterse heeft al enige tijd via haar minister Stephen Tsang van Handel en Industrie, laten weten dat haar raming van de kosten wel 115 miljoen dollar hoger liggen. Hoe de regering aan dit bedrag komt, weet Joost. Door deze zeer bedenkelijke raming krijgen ingewijden zeer zeker weer het gevoel dat er op onbehoorlijke en zeer corrupte wijze weer aan overfacturering zal worden gedaan, zoals dat geschied is tijdens de regering Wijdenbosch bij de bouw van de bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier. Ook bij de bouw over de Surinamerivier bij Carolina, is er naar onze mening wederom strak gerommeld met de kosten. Van deze regering verwachten we op geen enkele wijze dat ze bij het uitbaggeren van de voormelde rivieren en het kanaal, de nodige transparantie naar de gemeenschap toe zal betrachten. Het is nou eenmaal een teki-nyan regering die vol zit van lieden die van meet af aan zijn aangetreden om hun zakken zoveel mogelijk te vullen en dat allemaal ten nadele van land en volk.