January 3, 2019


Visserijsector wil zekerheid over fabriekstrawlers


January 3, 2019

De visserijsector wil dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, uitsluitsel geeft over het vertrek van de fabriekshektrawlers uit ons land. De zes fabriekshektrawlers zijn inmiddels geïnspecteerd door LVV en komen niet in aanmerking voor een vergunning, omdat zij niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. De schepen liggen verankerd voor de monding van de Surinamerivier. Stakeholders binnen de visserijsector hebben in december op verschillende momenten overleg gevoerd met Soerdjan over de kwestie van de fabriekstrawlers. Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief, zegt desgevraagd dat de visserijsector heel voorzichtig is met deze kwestie. “Wij zitten al jaren in deze sector en weten hoe het gaat”, stelt hij. Volgens hem wil de visserijsector voorkomen dat de zaak in de lade belandt. De visserijsector bestaande uit de Suriname Seafood Association, de Federatie Surinaamse Agrariërs, het Visserscollectief, Suriname National Fisherfolk Organisation, en Suriname Industrial Fisheries Cooperative (Sifco), hebben via advocaat Antoon Karg van het Advocatenkantoor Lim A Po, een brief gericht naar de minister van LVV waarin zij de minister verzoeken om de volgende zaken met ze te delen: – De keuringsrapportages van alle zes fabriekstrawlers. – De afwijzing van de vergunningaanvraag van ROS International Fisheries N.V.; mededeling van de afwijzing van de aanvrager; een schrijven corrigerende althans buiten werking stellende de toestemmingsbrief. – Een lijst van 2016, 2017 en 2018, met het overzicht van alle verleende toestemmingsbrieven en mededelingsbrieven van visvergunningen. Volgens de visserijsector moeten deze zaken geen probleem zijn, omdat het centraal-visserijregister openbaar is. In de brief wordt aan Soerdjan gevraagd om binnen zeven dagen de informatie op te sturen. De brief is gisteren verstuurd. Lall geeft aan dat de minister zaken zwart op wit moet zetten, zodat de visserijsector zekerheid heeft. De sector zegt niet gerust te zijn over de nieuwjaarsrede van president Desi Bouterse, waarin hij het heeft over buitenlandse expertise en het reguleren van de visvangst in diepzee. Het gaat om ruime begrippen, welke naar willekeur en politiek inzicht, tot ongewenste gevolgen voor de visserijsector kunnen leiden. De sector hoopt samen met de minister te komen tot duurzame visserij.   -door Johannes Damodar Patak-