January 3, 2019


MZ-poli’s niet optimaal bevoorraad in 2017


January 3, 2019

Niet alle poliklinieken van de Medische Zending (MZ) beschikten in het jaar 2017, over 80 procent van de medicamenten die op de op de Essential Drugs List (EDL) staan. In het december 2018 uitgegeven Jaarverslag 2017, vermeldt de organisatie dat slechts acht poliklinieken (16%) in 2017 te allen tijde minimaal 80 procent van de medicamenten die op de EDL staan, in voorraad had. Twintig poliklinieken (40%) hadden minimaal 70-79 procent van de medicamenten in voorraad. De rest van de poli’s beschikte over minder dan 70 procent van de medicamenten. De doelstelling van de MZ was om op alle poliklinieken minimaal 80 procent van de medicamenten die op de EDL staan, in voorraad te hebben. Naast het niet beschikbaar zijn van sommige geneesmiddelen bij de leveranciers en de financiële situatie waardoor de aankoop van geneesmiddelen niet regulier kon plaatsvinden, was het invullen en inleveren van een nauwkeurige digitale voorraadinventarisatielijst volgens de MZ nog een uitdaging voor de gezondheidszorgassistenten. Het streven van de MZ om ten minste 90 procent van de gebruiksartikelen op de MZ-standaardlijst op alle poliklinieken in voorraad te hebben, kon dan ook niet worden verwezenlijkt. Hoewel slechts acht poli’s voldeed aan de doelstelling van de MZ, namelijk 80 procent van de EDL-medicamenten op voorraad hebben, heeft de MZ zij op andere gebieden wel successen geboekt. Zo werd het doel bereikt om een adolescentvriendelijk beleid in minimaal 80 procent van de getrainde regio’s volgens de Integrated Management of Adolescent Needs (IMAN) toe te passen. De MZ zegt dat de gezondheidszorgassistenten in twee regio’s zijn getraind in het Iman-protocol en dat het protocol daadwerkelijk is toegepast.   -door Richelle Mac-Nack-