January 3, 2019


Enquête en petitie voor inkorten vuurwerkperiode


January 3, 2019

De Stichting Henk Abrahams gaat een enquête houden onder de bevolking om na te gaan hoe groot het draagvlak is voor het inkorten van het afsteken van vuurwerk naar twee dagen en het vaststellen van vaste tijdstippen. Officieel loopt de vuurwerkperiode van 27 december t/m 2 januari. Cynthia Ashruf, dierenactiviste en voorzitter van de Stichting Henk Abrahams, zegt desgevraagd dat de resultaten van het onderzoek verwerkt zullen worden in een petitie die zal worden aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). Zij hoopt dit samen met het Korps Brandweer Suriname (KBS) te doen. De stichting en het KBS werken nauw samen. Ashruf geeft aan dat zij nu in overleg is met het KBS en dat ook Ricky Stutgard zijn ondersteuning heeft toegezegd. Er zal zo snel als mogelijk gestart worden met de enquête om het doel, het inkorten van de vuurwerkperiode, voor eind 2019 te realiseren. Stichting Henk Abrahams heeft jaren geleden ook al een petitie ingediend voor het inkorten van deze periode en het vaststellen van vaste tijdstippen voor het afschieten van vuurwerk. Ashruf rekent dit keer ook op de echte dierenliefhebbers en op alle andere mensen die begaan zijn met het lot van de dieren en van de mensen die lijden onder de harde knallen. De dierenactiviste stelt dat de vele oproepen op sociale media voor zich spreken. Zij vertelt dat katten en honden van huis zijn weggelopen door de harde knallen. In sommige gevallen gaat het volgens haar om nalatigheid van de diereneigenaren, maar er zijn ook gevallen waarin dieren in blinde paniek, ondanks de getroffen voorzorgmaatregelen, kans hebben gezien weg te lopen. Ook is zij geconfronteerd met twee zeer trieste gevallen. Het betreft Buru en Milva, twee honden. Milva moest men laten inslapen, omdat haar hersenen niet meer werkten door de harde knallen. Buru raakte verlamd en kan niet meer kan lopen. Dieren hebben een veel scherper gehoor dan mensen. ‘’Voor hen klinken de harde knallen als explosieven’’, zegt Ashruf. Zij geeft aan dat siervuurwerk niet echt een probleem is. De harde knallen, de ‘explosieven’, zijn de boosdoeners. “Uw plezier is een nachtmerrie voor andere levende wezens en medemensen op aarde”, aldus de dierenactiviste. -door Johannes Damodar Patak