January 2, 2019


‘Zorgpunten niet weggenomen door toespraak Bouterse’


January 2, 2019

President Desiré Bouterse heeft in de vroege ochtend van 1 januari zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. NPS-voorzitter Gregory Rusland, zegt desgevraagd, dat de zorgpunten niet weggenomen zijn met de toespraak van de president. Hij geeft aan dat Bouterse dezelfde zaken al negen jaar lang op Nieuwjaar bespreekt in zijn toespraak. Volgens hem is het normaal geworden dat de president op 1 januari over de problemen praat waarmee ons land te kampen heeft om de indruk te wekken dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Rusland haalt aan dat 2019 net als het jaar 2014, zal worden. “Een jaar voor de verkiezingen zullen er populistische projecten uitgevoerd worden om verkiezingsvoordeel uit te halen”, zegt de NSP-voorzitter. Deze projecten zullen volgens hem niet duurzaam zijn, omdat zij met leningen uitgevoerd zullen worden. Daarom verwacht Rusland in dit jaar geen verlichting. ‘‘In plaats van één pakket, zullen er nu drie pakketten verdeeld worden.” Rusland geeft aan dat de schuldenlast van ons land nu al ongeveer SRD 18 miljard bedraagt en dat de regering volgens de begroting van 2019, van plan is om nog eens SRD 7 miljard te lenen. Hij benadrukt dat met het aangaan van meer leningen, de druk op de samenleving zal toenemen. De overheid handhaaft, aldus de president in zijn nieuwjaarstoespraak, ook in 2019 de overheidssubsidies voor onder meer stroom, water, gas, vuilophaal en de sociaal-medische voorzieningen. Rusland stelt dat de regering geen andere keus heeft, omdat de burgers door het regeringsbeleid niet in staat zijn om het hoofd boven water te houden. De dreiging dat de gezondheidszorg financieel en organisatorisch vastloopt, heeft ervoor gezorgd dat de regering maatregelen neemt om dit te voorkomen. In dat kader zal de Wet Basiszorg worden herzien. De NPS-voorzitter geeft aan dat de oppositie in het parlement bij de behandeling van de BaZo-wet, ervoor had gewaarschuwd dat deze wet mankementen had. Maar de coalitie wilde koste wat kost de wet aannemen om nu tot de ontdekking te komen dat de oppositie gelijk had. De blijvende stabiliteit van de wisselkoers geeft volgens de president vertrouwen in de economie, waardoor nationale en internationale bedrijven en ondernemers, zullen willen investeren in ons land. Dit zal volgens de president gunstig werken op de verdere groei van onze economie en op alles wat daarmee samenhangt. Rusland betwijfelt dit, omdat ons land een grote schuldenlast heeft die afgelost moet worden in vreemde valuta. “Ik ben benieuwd hoe de relatie van de aflossingen en de wisselkoers zal uitpakken”, zegt Rusland. Rusland staat in het nieuwe jaar vooral stil bij het bootongeluk op de Coppenamervier. Hij geeft aan dat de NPS meeleeft met de nabestaanden van het ongeluk en doet een beroep op haar structuren en alle andere organisaties en individuen, om het leed van de nabestaanden zoveel mogelijk te verzachten.   door Johannes Damodar Patak