January 2, 2019


‘Politiek niet verheffend naar werknemers toe’


January 2, 2019

Terugblikkend op het afgelopen jaar zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47, dat de politiek niet verheffend is geweest voor de werknemers. Er waren volgens hem momenten waarop er verbetering kwam in de leefsituatie van de werknemers door de verschillende cao’s die werden aangegaan, maar deze verbetering is teniet gedaan door de inflatie, die zorgde voor een sterke vermindering van de koopkracht. Ook de gestegen kosten voor de gezondheidszorg, hebben ervoor gezorgd dat het leven duurder is geworden voor de bevolking. “In het afgelopen jaar hebben we een enorme politisering gezien van staatsbedrijven”, zegt Berenstein. De politiek heeft via staatsbedrijven haar invloed willen uitoefenen door personen in die bedrijven te accommoderen die nauwelijks kennis hebben van de sector. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overheid een greep deed naar de middelen van deze bedrijven. “Er zijn gevallen waarbij voorschotten worden gegeven aan de overheid om projecten uit te voeren. Bedrijven worden geëxploiteerd door de politiek, waardoor vakbonden problemen kregen, omdat er geen geld beschikbaar blijft om zaken te realiseren”, geeft Beren-stein aan. Berenstein verwacht gezien het beleid van de regering, geen verandering. “Op de be-groting zijn er veel plannen opgenomen, terwijl de middelen niet toereikend zijn. Ook de belastingsdruk op de burgers is verhoogd”, stelt hij. Doelend op de rij- en voertuigenbelasting, zegt hij dat die de koopkracht verder zal doen dalen. “Werknemers worden gebruikt als object om belasting vandaan te halen. Wij zullen daarmee niet spelen”, aldus Berenstein. Binnen de vakbeweging is er volgens de voorzitter een groep in het leven geroepen om het probleem van de staat en bedrijven en instellingen die onder de overheid vallen, te bespreken.   -door Priscilla Kia-