January 2, 2019


‘Ondanks uitdagingen toch successen geboekt’


January 2, 2019

“Al met al was 2018 voor het St. Vincentius Ziekenhuis een bewogen jaar met veel uitdagingen, maar toch ook een jaar met mooie successen. We kijken met een positieve instelling uit naar het jaar 2019’’, zegt Manodj Hindori, algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) desgevraagd tegenover De West Het SVZ blikt al met al tevreden terug op 2018. Voor wat betreft de financiële situatie was het volgens Hindori een heel moeilijk jaar, maar tocht heeft het ziekenhuis het hoofd boven water kunnen houden. Zo heeft het SVZ in november met de bond de cao 2018 kunnen tekenen. “Verder hebben we met steun van de minister van Volksgezondheid en het Staatsziekenfonds, in december de salarissen en kerstbonussen op tijd kunnen uitbetalen”, aldus Hindori. In 2018 heeft de Spoedpost van het SVZ haar bestaan bewezen. Hindori geeft aan dat door de gesloten overeenkomst met Assuria, personen die bij Assuria verzekerd zijn, niet hoeven te betalen op de Spoedpost, waardoor die aardig druk geworden is. “Veel patiënten prefereren de goede service en de snelle behandeling op onze Spoedpost”, zegt Hindori. Ook het opzetten van de Ambulance Dienst St. Vincentius Ziekenhuis (ADS) is volgens hem een succes gebleken. Het ziekenhuis krijgt veel telefoontjes binnen op het spoednummer 124, waarna de ambulances gelijk uitrukken naar de desbetreffende patiënten. Voor wat betreft de medische dienstverlening van het ziekenhuis, is Hindori blij met het nieuwe endoscopiecentrum onder leiding van internist-endoscopist Sandro Dis-sels. Deze afdeling voorziet in een behoefte aan endoscopisch onderzoek bij patiënten met maag- en darmklachten. Hindori vertelt dat het SVZ In 2018 een lichte stijging heeft gehad van het aantal opnames en van het totaal aantal verpleegdagen ten opzichte van 2017. Ook de gemiddelde bezettingsgraad is enigszins toegenomen. Het baart Hindori dan ook zorgen dat verpleegkundigen wegtrekken. Het laboratorium heeft volgens hem goed gepresteerd in 2018, de afdeling Radiolo-gie heeft wat minder gedraaid. Dit komt volgens hem door de afwezigheid van een vaste eigen radioloog. Een mooie opsteker is volgens Hindori ook de donatie van Kosmos Energy geweest. “Hierdoor hebben wij onze moeder-en kindzorg verder kunnen versterken. Ook hebben wij ons in 2018 klaargestoomd om het volgend jaar het certificaat van babyvriendelijk ziekenhuis te kunnen behalen”, zegt Hindori. De grootste bottleneck van 2018 blijft volgens hem toch wel de lage ligdagtarieven, waardoor de inkomsten achterlopen ten opzichte van de uitgaven. Hierdoor kan het ziekenhuis met veel moeite voldoen aan zijn financiële verplichtingen naar het personeel, de medisch specialisten en de leveranciers. “De laatste maanden hebben we wel meer financiële ondersteuning mo-gen ontvangen vanuit de regering. Ik hoop dat we in 2019 ook mogen rekenen op voortzetting van deze steun”, aldus Hindori. -door Johannes Damodar Patak-