January 2, 2019


MZ overschrijdt doel vaccinatiedekking


January 2, 2019

De Medische Zending (MZ) heeft in het jaar 2017 een vaccinatiedekking van 71 procent bereikt met het vaccinatiemiddel Pentavalent, 3,69 procent voor mazelen, bof en rubella (MMR) 1 en 65 procent voor gele koorts. In een recent uitgegeven jaarverslag van 2017, zegt de MZ dat mede dankzij uitbreiding met nieuwe en vervanging van oude vaccinkasten op verschillende poliklinieken, het beoogde doel van 50 procent vaccinatiedekking is overschreden. MZ vermeldt dat de nieuwe vaccinkasten middels projecten zijn aangeschaft. Dat de MZ deze doelen tot prioriteit stelt, heeft volgens haar te maken met de vier thema’s die opgenomen zijn in het operationele jaarplan 2017, welke gebaseerd is op het strategische beleidsplan 2016-2018. Het thema waaronder de vaccinatiedekking valt, is: ‘Het veiligstellen gezondheid doelgroepen’. Binnen dit beleidsthema ligt de focus op de beschikbaarheid van zorg en optimale toegang tot deze zorg. Hierbij gaat de MZ ervan uit dat er voldoende aandacht is besteed aan moeder- en kindzorg, chronische zorg en de uitvoering van preventieprogramma’s vanuit een brede gemeenschapsparticipatie. De MZ heeft door middel van het gebruik van de specifieke MZ medische protocollen en het bieden van preventieve screenings aan vrouwen, getracht een kwalitatief goede en gestandaardiseerde zorg aan vrouwen en kinderen te bieden. In 2017 heeft MZ geprobeerd om bij alle vrouwen boven de 18 jaar die zich op de polikliniek hebben aangemeld, een baarmoederhalsscreening en een borstonderzoek te doen. Er is respectievelijk 15 procent en 14 procent van de vrouwen bereikt voor baarmoederhalsscreening middels Visuele Inspectie met Azijnzuur (VIA) en borstonderzoek. MZ zegt dat 70 procent van de poliklinieken het protocol Integrated Manangement for Pregnancy and Childbirth (IMPAC) bij minimaal 50 procent van de zwangere vrouwen correct toegepast heeft door het correct invullen van de pre- en perinatale lijsten en het verrichten van postnatale huisbezoeken aan kraamvrouwen en pasgeborenen. Vanwege logistieke beperkingen konden niet altijd huisbezoeken worden gedaan bij de kraamvrouwen en pasgeborenen.   -door Richelle Mac-Nack-