January 2, 2019


‘Ik ga voor verheffing van het volk’


January 2, 2019

Pertjajah Luhur-parlementariër William Waidoe, heeft voor opschudding ge-zorgd op sociale media met zijn uitspraken in een interview, waarin hij aangeeft dat hij in het nieuwe jaar “ongekende besluiten” zal ne-men. Waidoe heeft niet specifiek aangeven wat die besluiten zullen zijn, maar heeft wel voldoende ruimte overgelaten over speculatie. In gesprek met De West, zegt Waidoe dat hij niets verkeerds heeft gezegd en dat hij daadwerkelijk ongekende besluiten zal nemen. Hij benadrukt dat zijn besluiten slechts één doel hebben, namelijk het verheffen van het Suri-naamse volk. ‘Ik heb alles geprobeerd wat in mijn vermogen lag. Ik kan niet wachten op 2020, wanneer ik in de coalitie kom. Ik zeg dan bijna alles al wat ik moet zeggen. Maar ik zal dingen doen in de assemblee, hetzij in eigen fractie, zij het in een andere fractie, zij het in dezelfde fractie. Maar ik zal niet meer meegaan met de wind’, aldus Waidoe in het interview. Hij geeft aan dat indien hij in de Pertjajah Luhur (PL) blijft, dat hij dan PL-voorzitter Paul Somohardjo, radicaal zal dwingen om niet te varen op het kompas van andere oppositiepartijen. Waidoe vertelt dat in ons land mensen kijken naar de partij in plaats van naar de daden van de parlementariër. “Als je tegen de principes van een politieke partij stemt, dan ben je een verrader”, zegt Waidoe. Hij benadrukt dat hij de touwtjes niet in handen van de voorzitter van de PL heeft gegeven. “Ik heb een eigen geweten.” Volgens hem is hij het gezicht van veel mensen die het geloof in de politiek hebben verloren. “Ik ga voor radicale veranderingen. Ik wil niet op basis van beloftes, maar op basis van daden, de verkiezingen winnen, al gaat het mijn politieke carrière kosten”, stelt de politicus. Hij legt uit dat hij tot het besef is gekomen dat het van jou als individu afhangt wat je voor je land wilt betekenen, ongeacht van welke politieke partij men lid is. Hij benadrukt dat de ‘’ongekende besluiten’’ niets te maken hebben met zijn houding in het parlement. “Ik zal mezelf blijven in het parlement en het volk beschermen”, zegt Wai-doe. Volgens hem bestaat er voor iemand die de politiek instapt, geen persoonlijke carrière. Waidoe zegt dat indien het volk vindt dat hij verkeerd is en hem afstraft, hij dan zal stoppen met de politiek en weer de private sector zal ingaan. “Ik aas niet om op een lijst te komen”, zegt hij. Al geruime tijd doen geruchten de ronde dat Waidoe zal overstappen naar de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij vraagt zich af waarom iedereen denkt dat hij naar de NDP zal gaan en niet naar DOE of Strei!. Volgens hem zullen er altijd haters zijn. “Ook al ga ik naar de NDP, ik blijk kritisch.” Op sociale media wordt Waidoe bekritiseerd, velen zijn van mening dat zijn kritiek op de regering in het parlement slechts een farce is en dat hij betaald wordt om dit te doen. Waidoe merkt op dat de meeste mensen die kritiek leveren, niet eens in uit Nickerie komen en dus ook niet op hem kunnen stemmen. Daarom is hij er een voorstander van dat ons kiesstelsel wordt gewijzigd naar een ‘one man, one vote’ systeem, waarbij op landelijk niveau gestemd kan worden op een DNA-kandidaat. “Alleen dan kunnen we praten van parlementariërs van het land en kunnen mensen van Paramaribo, mij beoordelen”, zegt Waidoe. Hij geeft aan dat het huidige kiesstelsel voor het kiezen van assembleeleden, in feite slechts op districtsniveau is. De PL’er benadrukt dat niemand met een vinger naar hem kan wijzen en zeggen dat hij ‘tjuku’ heeft ontvangen of genomen. “Ik heb wel grondbeschikkingen en BaZo-kaarten in orde gemaakt voor mensen”, zegt de parlementariër. Volgens hem wordt het hoog tijd dat jongeren met het hart op de juiste plek, de politiek in stappen. Voor hem zijn titels niet belangrijk, want het zijn ‘’ degenen met zoveel titels die geraffineerd stelen”. Waidoe is van mening dat jongeren het bijzonder moeilijk hebben in de politiek en dat een groot deel van hen zich halverwege terugtrekt.   door Johannes Damodar Patak