January 2, 2019


‘Economische groei vloeit niet door naar bevolking’


January 2, 2019

Internationale financiële organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Eclac), hebben in hun laatste rapporten van 2018 voor Suriname, voorspeld dat er in 2019 een economische groei van ruim 3 procent zal zijn. Volgens deze organisaties is onze economie in 2018 met ruim 2 procent gegroeid. Asiskumar Gajadien, lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën, kan zich terugvinden in de rapporten van deze organisaties, maar zegt dat de bevolking van ons land niets heeft gemerkt van de economische groei van ruim 2 procent. Dit komt volgens hem doordat de regering vanwege corruptie niet in staat is om effectief en efficiënt haar begrotingsbeleid uit te voeren. Ook is ons land opgezadeld met enorme schulden, waarvan de rente nu afgelost moet worden. “Suriname heeft te kampen met een enorme schuldenlast”, zegt Gajadien. Een ander probleem is volgens hem dat de economische groei van 2018 en de verwachte economische groei van 2019, niet zijn ge-baseerd op de diversiteit van onze economie, maar op de verhoogde export van goud. Gajadien geeft aan dat de rapporten waarschuwen voor begrotingspolitiek en dat op monetair vlak de wisselkoers in problemen kan komen. De parlementariër geeft aan dat de regering van plan is meer leningen af te sluiten in 2019 om een start te maken met verschillende projecten. Hierdoor zal de druk op de samenleving volgens hem alleen maar groter worden. Er worden wel projecten uitgevoerd, maar er wordt volgens hem niet gekeken naar het natraject. Een voorbeeld hiervan is het ziekenhuis van Marowijne: het gebouw is opgeleverd, maar niet helemaal operationeel, omdat er geen personeel is. Gajadien stelt dat de huidige regering veel meer inkomsten heeft dan de Nieuw Front regering in de jaren ‘90. Desondanks ervaart de samenleving volgens hem geen verlichting, maar juist een verzwaring door het corruptieve beleid van deze regering. “2019 wordt behalve een populistisch jaar, ook een jaar zonder verlichting”, voorspelt Gajadien.   -door Johannes Damodar Patak-